Sunday, July 28, 2019

மதுரையிலிருந்து சௌராஷ்ட்ரா கடல் பயணம்வரலாற்றில் ஒரு துளி : *தமிழாக்கம் தெஸ்வான் டி ஆர் பாஸ்கர் *  மதுரை யிலிருந்து சௌராஷ்ட்ரா கடல் பயணம் !!
779 சி தேதியிட்ட உத்யோதான சூரி எழுதியகுவலயமாலாபல சுவாரஸ்யமான நிஜ வாழ்க்கைக் கதைகளைத் தருகிறது. ஒரு கதையில், சந்திரசோமா என்ற ஒரு சௌராஷ்ட்ரா தேச  பிராமணர் மிக வறுமையின் காரணமாக தன் திறமைகளை வெளிக்காட்ட ஊர் ஊராக செல்லும் வித்தைக்காரர்கள்  மற்றும் பாடகர்கள்  கொண்ட ஒரு குழுவுடன் ஒரு கிராமத்திற்கு சென்றார்.
நிகழ்ச்சியைக் காண மக்கள் கூடியிருக்கிறார்கள். சந்திரசோமாவின் மனைவி தன் கணவனது நிகழ்ச்சியை பார்க்க ஆவல் கொண்டார். நிகழ்ச்சியை பார்க்க நிகழ்ச்சி நடைபெறும் கிராமத்திற்கு வந்தார். சந்திரசோம  தனது மனைவியின் நம்பகத்தன்மையை சந்தேகித்து, ஆத்திரத்தில் கொலை செய்தார். அவர் ஒரு கொடூரமான குற்றம் செய்ததை உணர்ந்த பின்னர், அவர் தனது செயலைப் பற்றி புலம்பத் தொடங்கினார், மேலும் இறுதிச் சடங்கில் தன்னைத் தானே தீயில் விழுந்து தற்கொலை செய்ய  முடிவு செய்தார். ஆனால் மக்கள் அவரை வெளியே இழுத்து கற்ற அறிஞர்களின் கூட்டத்திற்கு வெளியே அழைத்துச் சென்றனர். பெரும்பான்மையான பண்டிதர்கள் அவரது வீட்டை விட்டு வெளியேறி பல்வேறு புனித ஸ்தலங்களுக்கு யாத்திரை செல்லுமாறு அறிவுறுத்தினர். அவனுடைய உடைமைகள் அனைத்தையும் பிராமணர்களுக்கு தானம் செய்யச் சொன்னார்கள்.  மகனுக்கு கடமைகளை வழங்கிய பின்னர் அவர் தண்டனையிலிருந்து விடுவிக்கப்படுவார்.  அவர் கடல் வழி  பயணம் செய்து மதுரை புனித யாத்திரை மேற்கொண்டார்.

சமண இலக்கியங்களும் வணிகப் பயணம் குறித்த ஏராளமான தகவல்களைத் தருகின்றன.
மதுரை யிலிருந்து சௌராஷ்ட்ரா கடல் பயணம் !!
சமண துறவிகள் மற்றும் சமண வியாபாரிகள் ஏராளமான கடல் பயணங்களை மேற்கொண்டனர். சமண இலக்கியங்கள் கடல் பயணங்களைப் பற்றிய மிகவும் யதார்த்தமான விவரங்களைத் தருகின்றன. மதுரையில் இருந்து சௌராஷ்டிராவுக்கு வழக்கமான படகோட்டிகள் இருந்ததாக "அவஸ்யகா சுர்னி" நமக்குத் தெரிவிக்கிறது (சங்க தமிழ் காலத்தில், தெற்கு மதுரை கடல் கரையில் இருந்தது; பின்னர் அது சுனாமியில் அழிக்கப்பட்டது). மதுரையின் ஆட்சியாளரான பாண்டுசேனாவிற்கு இரண்டு மகள்கள் இருந்ததாக ஒரு கதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் சௌராஷ்டிராவுக்குப் பயணம் செய்தபோது, ​​ஒரு புயலின் போது கப்பல் விபத்தை சந்தித்த அவர்கள் ஸ்கந்தர்  மற்றும் ருத்ரரிடம்  பிரார்த்தனை செய்தனர் என்ற தகவல்கள் உள்ளன.

கடல் பயணத்தை வெற்றிகரமாக முடிப்பது சாதகமான காற்றைப் பொறுத்தது. கடல் காற்று பதினாறு வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது:
* 16 வகையான காற்று*

1.பிரசீனா வாதா (ஈஸ்டர்லி காற்று)
2. உடிசீனா வாதாa (வடகிழக்கு காற்று)
3. தக்ஷினாத்ய வாதா (தென்கிழக்கு காற்று)
4. உத்தரப அவ்ரரஸ்த்யா (முன்னோக்கி நகர்வதற்கு எதிராக வடகிழக்கு காற்று நகரும்)
5. சத்வாசுகா (எல்லா திசைகளிலும் காற்று வீசுகிறது)
6. தட்சிணா-பூர்வா துங்காரா (எஸ் திசையில் வானியல் காற்று)
7. அபாரா- தட்சினா பிஜாபா (எஸ்.டபிள்யு.
8. அபாரா பிஜாபா (மேற்கு காற்று)
9. அபரோத்தரா கர்ஜாபா (N W புயல்)
10. உத்தரா சத்வாசுகா
11. தட்சிணா சத்வாசுகா
12. பூர்வதுங்காரா
13. தட்சிணா பிஜாபா
14. பஸ்ச்சிம பீஜாபா
15. பஸ்ச்சிம கர்ஜாபா
16. உத்தரியா கர்ஜாபா
இந்த தொழில்நுட்ப சொற்கள் அனைத்தும் வணிகர்களுக்கு கடல் பயணத்தினை சேர்ந்த வாசகங்களாக இருந்தன என்பதைக் காட்டுகின்றன. ஒரு மாலுமி இத்தகைய சொற்களை சாதாரண மக்களை விட நன்றாக புரிந்துகொள்வார்.  இந்த சொற்கள் சௌராஷ்ட்ரா முதல் மதுரை வரை கடற்பயணம் மேற்கொள்ளும் மாலுமிகளின் தொழில் நுட்ப சொற்கள்.

இது பற்றிய பாடல் திருமந்திரத்தில் வருகிறது.

திருமூலர் திருமந்திரம்
ஒன்பதாம் தந்திரம் - 24. சூனிய சம்பாடணை

கொங்குபுக் காரொடு வாணிபம் செய்தஅஃ(து)
அங்குபுக் காலன்றி ஆய்ந்தறி வார்இல்லை
திங்கள்புக் கால்இரு ளாவ தறிந்திலர்
தங்குபுக் கார்சிலர் தாபதர் தாமே.
பொழிப்புரை :

பரத கண்டத்திற்கு வெளியே உள்ள யவனர் பரத கண்டத்தில் வந்து இறங்குவது கொங்கு நாட்டிலே. அஃதாவது சேரநாட்டிலே. அவர்களோடு பரத கண்டத்தவர் வாணிபம் செய்து நல்ல அருங்கலம் முதலியவைகளைப் பெறுதலைப் பரத கண்டத்தில் உள்ளவர்கள் அந்தக் கொங்கு நாட்டில் சென்று பார்த்தால் தான் அறிந்துகொள்ள முடியும். அங்குச் செல்லாமல் தொண்டைநாடு. சோழ நாடு, பாண்டி நாடு இவைகளில் இருந்து கொண்டே அறிய முடியாது.
சந்திரன் உதயமானால் இருளைப் பார்க்கமுடியாது. (அது போலக் கொங்கு நாட்டை அடைந்தால் மேற்குறித்த அறியாமை நீங்கிவிடும்.) ஆயினும் நல்லூழ் உள்ள ஒரு சிலரே கொங்கு நாட்டையடைந்து வாணிபத்தில் நற்பயன் எய்தி வாழ்கின்றார்கள். (ஏனையோர்க்கு அஃது இயலவில்லை.)

No comments: