Sunday, March 10, 2024

சௌராஷ்டிரத்தில் மக்கள் குழுக்களை அடையாளம் காணும் முறை

 சௌராஷ்டிரத்தில் மக்கள் குழுக்களை அடையாளம் காணும் இந்திய முறை 


சௌரஷ்டிர மாநிலம் பல்வேறு சமஸ்தானங்களாக பிரித்து ஆளப்பட்ட சூழ்நிலையில், சமஸ்தான மக்களுக்கு இடையே தனது குடியுரிமை எந்த சமஸ்தானத்தை சேர்ந்தது என்று ஒருவருக்கொருவர் அறிந்து கொள்ள சமஸ்தான பெயர், புழங்கும் மொழி, ஆடை உடுத்துதலில் சிறிய மாற்றத்துடன் ஒரே மாதிரியான உடுப்பு உடல் ஆகியவை பங்கு வகித்தன.  சமஸ்தான எண்ணிக்கை கூடினால் இவ்வடையாளங்கள் கூடும்.  !குறைந்தால் அடையாளங்கள் குறையும்.!!

சௌராஷ்ட்ரா சமஸ்தானங்களை பொறுத்த வரை, சாதியை விட, நான்கு வர்ணங்கள் மட்டுமே முக்கியத்துவம் பெற்று இருந்தன. 

சௌராஷ்ட்ரா மக்களின் அடையாளப்படுத்துதலின் முக்கிய குறிப்புகளை மட்டும் பார்ப்போம்.


சாதி அமைப்புக்கு பழக்கப்பட்ட இந்தியர்கள், அடையாளம் காண வேண்டியதன் அவசியத்தை நன்கு அறிந்திருக்கிறார்கள்

பல்வேறு அடையாளங்கள் அல்லது "குறிப்பான்கள்" மூலம் தாங்களும் மற்றவர்களும் அடையாளப்படுத்தி வேறுபடுத்தி காண்பித்துக் கொள்கின்றனர்.

இன எல்லைகளுக்கான சொல். ஆயினும்கூட, அடையாளத்தின் உண்மையான மொழி

"சாதி அமைப்பு" பற்றிய எளிமையான அல்லது மறுபரிசீலனை செய்யும் கருத்துக்களை விமர்சிக்கும் ஒரு கோணத்தில் நாம் இருக்கிறோம் .

சமூக உலகின் ஒரு சிக்கலான தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறது, இது எந்த எளிய விஷயத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது

"அமைப்பு" என்ற கருத்து. ஊடாடும் அல்லது சமூக மொழியியல் அணுகுமுறைகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன

இந்திய சமூகத்தில் புதிய கண்ணோட்டங்களை உருவாக்கி, "சாதி அமைப்பு" என்ற கருத்தைத் தள்ளியது

சமூகத்தை கட்டமைக்கும் பல மாதிரிகளில் ஒன்று மற்றும் ஒரு குறிப்பு

பொதுவான பயன்பாட்டில் உள்ள அடையாள மொழிகள் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன . 

மற்ற சமூக-மொழி வல்லுனர்கள், இத்தகைய வேரூன்றிய பல உட்குறிப்புகளை புறக்கணிக்க முனைகின்றனர்

சௌராஷ்டிராவில் நடைமுறையில் உள்ள அடையாள மொழியைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.


சௌராஷ்டிரா புவியியல் ரீதியாகவும் இந்திய உலகின் சுற்றளவில் உள்ளது

சமூக மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக. காலனித்துவ காலத்தில், இன்னும் அதிகமாக இருந்தன

தீபகற்பத்தில் 200க்கும் மேற்பட்ட சமஸ்தானங்கள். பெரியவை, போன்றவை

ஜூனாகத், ஜாம்நகர் அல்லது பாவ்நகர், சரியான மற்றும் சில சமயங்களில் கிட்டத்தட்ட பழங்குடியினரின் தன்மையைக் கொண்டிருந்தது. சாதிய படிநிலை என்ற கருத்து தற்போது உள்ளது

சௌராஷ்டிராவில் எல்லா இடங்களிலும், ஆனால் பாரம்பரிய அரசியலின் சிக்கல்கள் விட்டுவிட்டன

ஒன்றிலிருந்து உண்மையான தரவரிசை மற்றும் அமைப்பில் கணிசமான மாறுபாடு

ஒருவருக்கு புதிய சமஸ்தான குடியுரிமை  பழைய சமஸ்தானம் இன்னொருவருக்கு.


பெரும்பாலான மாநிலங்களை ஆண்ட ராஜபுத்திரர்களுக்கு, ராஜஸ்தான் மைய புள்ளி

குறிப்பு; ஜெய்ப்பூர், ஜோத்பூர் அல்லது உதய்பூர் போன்ற ராஜ்யங்கள் முன்மாதிரியாக செயல்பட்டன

மாநிலம் மற்றும் சமூகம். சமஸ்தானத்திற்கு வெளியே உள்ள சிறு சிறு அலகுகளை சேர்ந்த கிராமவாசிகள்

அதிகாரம் தங்கள் "சுதந்திரம்" பற்றி பெருமிதம் கொண்டது, அதே நேரத்தில் இல்லாததற்கு வருந்தியது

ஒரு மதிப்புமிக்க நீதிமன்றம். இந்த முரண்பாடு ராஜபுத்திர தற்காப்பு சித்தாந்தம் மற்றும்

சௌராஷ்டிர சமூகத்தின் பெரும்பகுதி. சுதந்திரத்தின் மீதான அன்பு மரியாதையுடன் கலந்தது

ஆட்சியாளர்கள் மற்றும் பிரபுத்துவம். சுதந்திரத்திற்கான வேட்கை குறிப்பாக வலுவாக இருந்தது

மற்ற சாதிகளைச் சேர்ந்த தலைவர்களைப் போலவே ராஜபுத்திர சக்தி இல்லாத இடத்தில் இருந்தது

கதி, அஹிர் அல்லது கோலி என, அவர்கள் தங்கள் களங்களை மிகவும் ஏழ்மையிலும், மிகவும் ஏழ்மையிலும் வைத்திருந்தனர்

சௌராஷ்டிராவின் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகள்.


உள்ளூர் மொழியில், கிராமங்கள் 'பெரிய' அல்லது 'சிறிய' எனத் தகுதி பெற்றுள்ளன - 

இந்த வேறுபாடு கிராமத்தின் அளவு மற்றும் அதன் கௌரவம் ஆகியவற்றைக் குறிக்கவில்லை.

சிறிய கிராமங்களில் சில கைவினைஞர்கள் அல்லது பிற நிபுணர்கள் இருந்தனர்

அவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அடுக்குப்படுத்தல் மற்றும் உழைப்புப் பிரிவின் ஒப்பீட்டு குறைபாடு ஆகும்.

பெரிய கிராமங்களில் ஒரு முறையான தலைவர், பிராமண பூசாரிகள் மற்றும் பல வகையான கைவினைஞர்கள் இருந்தனர்

உடனிருந்தனர். ஒருவரிடமிருந்து வந்ததன் மூலம் தனிநபரின் கௌரவம் மேம்படுத்தப்பட்டது

முக்கியமான கிராமம், ஒரு தலைவரை நம்பியிருந்தாலும், அது விவசாயி

ஒரு சிறிய கிராமத்திலிருந்து தவிர்க்கப்பட்டது.


பழைய மாநிலங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் பல சாதிகளும் சாதிக் குழுக்களும் அந்தஸ்துக்காக போட்டியிட்டன

அந்தஸ்துக்காக. ராஜபுத்திரன் உறவில் எப்போதும் ஒரு தெளிவின்மை இருந்தது

மற்றும் பிராமணர். பிந்தையவர்கள் தங்களை உயர்ந்தவர்களாகக் கண்டாலும், எதைக் குறிப்பிடுகிறார்கள்

நாம் இப்போது பான்-இந்திய தரநிலை என்று அழைப்போம், ராஜபுத்திரர்கள் அவர்களைப் பார்த்து பொறாமை கொண்டனர்

அவர்களின் சொந்த களங்களில் முதன்மையானது. பொதுவாக, மிகவும் சக்திவாய்ந்த ஆட்சியாளர்கள், நிச்சயமாக

அவர்களின் சொந்த கௌரவம், பிராமணர்களை விட அதிகமாக அங்கீகரிக்கத் தயாராக இருந்தது

அவர்களின் குறிப்பாக மதிப்புமிக்க வாடிக்கையாளர்கள். நாகர் பிராமணர்கள், மிகவும் மதிப்புமிக்கவர்கள்


சௌராஷ்டிராவில் எல்லா இடங்களிலும் பழைய நிலப்பிரபுக்கள், முஸ்லீம், ராஜ்புத் அல்லது மற்றவை, அந்தஸ்த்துக்களுடன் உள்ளன  வாணியர்கள் அல்லது பனியாக்கள் போன்ற வணிக சாதிகளை அந்தஸ்துக்காக  எதிர்க்கின்றன

சைவம் மற்றும் அகிம்சையின் மதிப்புகளில் அடிப்படையில் வேறுபடுகின்றன. 

வணிகர்கள் தங்களை இளவரசர்களுடன் அடையாளப்படுத்தியதாகத் தெரியவில்லை

மாநிலங்கள் அல்லது அவற்றின் அரசியல் ஒழுங்கு, இது சம்பந்தமாக அவர்கள் பெரும்பாலானவர்களிடமிருந்து தனித்து நின்றார்கள்

மக்கள் தொகையில். வனியாக்களைப் பொறுத்தவரை, சிவில் என்பது குறிப்புப் புள்ளியாக இருந்தது

குஜராத்தின் வணிக நகரங்களின் சமூகம் நிலப்பரப்பில் அமைந்துள்ளது. இந்த நகரங்கள்

சக்தி வாய்ந்த வணிகர் சங்கங்களைக் கொண்டிருந்தது, ஒரு "நாகர்ஷேத்தின்" பின்னால் ஒன்றுபட்டது

பல மேற்கத்திய நகரங்களின் மேயருடன் ஒப்பிடும்போது. அத்தகைய அமைப்பு இருந்தது

சௌராஷ்டிராவும், ஆனால் பாவ்நகரைத் தவிர, வணிகர்களின் அதிகாரம் ஆட்சியாளரின் இருப்பால் தடைபட்டது. என்ற அடையாளம்

நிலப்பரப்பைக் கொண்ட வணிகர்கள் அவர்கள் பயன்படுத்துவதற்காக அவர்களின் மொழியில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறார்கள்

நிலையான குஜராத்தி, மாறாக விவசாயிகளின் கதியவாடி பேச்சுவழக்கு மற்றும் அவர்களின் எஜமானர்கள்.

ஒரு உதாரணம் சொல்ல வேண்டும் என்றால், தமிழ் சமூகத்தில் அய்யங்கார் மக்கள் குழு, பேசும் மொழி மற்ற மக்கள் குழுவிடம் இருந்து வேறுபட்டு, தனக்கே உரித்தான, ஆத்துக்கு வாங்க, அம்பி, அவா வந்தாளா ? என்ற வகையில் வேறுபடுத்தி தங்கள் அடையாளத்தை நிலை நிறுத்துவது போன்று.  

கதியாவாடி குஜராத்தியில் இருந்து பன்மை விகுதி s  'கள்' க்கு பதிலாக ஒரு ஆஸ்பிரேட்டட் மூலம் வேறுபடுகிறது
ஒலி 'h' அல்லது சில நேரங்களில் 'kh' க்கு அருகில் இருக்கும். 'சரோ' ('நல்லது, நல்லது, சரி') என்ற சொல்
இப்பகுதியில் அடிக்கடி கேட்கப்படுவது 'ஹரோ' அல்லது 'கரோ' ஆகிவிடும். மெட்டோனிமிகல் வழியில்
தரத்தைப் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு கதியவாடி பேச்சுவழக்கை அடையாளம் காண இந்த வார்த்தை உதவுகிறது
குஜராத்தி அதாவது கதியவாடி பேச்சாளர் பற்றிய குறிப்பு அவர்கள் கூறும்போது தெளிவாக உள்ளது
'ஹரோ'. கதியவாடி பேச்சாளர்கள் தங்கள் சொற்றொடர்களை தொடங்க முனைகிறார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது
நிலையான குஜராத்திக்கு 'ஆ' அல்லது 'ஈ' என்பதற்குப் பதிலாக 'ஐ' - இரண்டு சந்தர்ப்பங்களிலும், இடையீடு
குறிப்பிட்ட அர்த்தம் இல்லை - மாறாக சில ஆங்கிலம் பேசுபவர்களுக்கு "நான் சொல்கிறேன்" அல்லது
பிரெஞ்சு மொழியில் 'eh'.3

முஸ்லீம் சமூகம் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக உச்சரிப்பில் வேறுபடுகிறது, அங்கு எழுத்து
‘ஜ’ என்பது ‘z’ ஆகிறது; இதனால் குஜராத்திற்கு குஸ்ராத், 'ஜாரி'க்கு 'ஜாரி', தங்க எம்பிராய்டரி
சூரத் அல்லது ஜாம்நகர். இந்த வேறுபாடு, நிச்சயமாக, இந்தி மற்றும் அறியப்படுகிறது
உருது, ஆனால் மென்மையான குஜராத்தி ஒலிகள் வித்தியாசத்தை இன்னும் உச்சரிக்கின்றன.
ஆயினும், குஜராத்தில் சாதிக்கான 'ஜாதி' என்பது 'ஜாட்' அல்லது 'ஜாதி' ஆகாது என்பதை கவனத்தில் கொள்வோம்.
சாதிக்கான பாரம்பரிய சொல், இங்கே, 'கோம்', (பாரசீகத்தில் 'க்யூம்') மற்றும் பயன்பாடு
'ஜாதி' என்ற வார்த்தையின் குறிப்பானது பேச்சாளர் இந்துவாக மட்டுமல்ல, ஒருவராகவும் இருக்கிறது
சமஸ்கிருத விதிமுறைகளை வலியுறுத்துகிறது

இவ்வாறு சொல்லகராதி மற்றும் உச்சரிப்பு சமூக அடையாளத்தை வெளிப்படுத்துகிறது, மற்றும்
தீபகற்பத்தின் பெயர் மிகத் தெளிவான உதாரணம். பெயர் இருந்தாலும்
சௌராஷ்டிரா இன்று உலகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது,

சௌராஷ்டிராவிலும் மற்றும் அதன் மீதும் சாதி மற்றும் பிராந்திய வேறுபாடுகள் இல்லை, ஆனால் உள்ளன
பார்சி சமூகத்தின் குஜராத்தி போன்ற பிற சமூகவாதிகள். 5 நிச்சயமாக, தி
ஒரு மொழியியலாளர் அடையாளம் காணக்கூடிய மாறுபாடுகளின் மொத்த எண்ணிக்கை, எதை விட அதிகமாக உள்ளது
சாதாரண பேச்சாளர் அறிவார் அல்லது அடையாளம் காண்பார். இருப்பினும், பிராந்திய பேச்சுவழக்குகள் மற்றும்
சாதிய பேச்சு வார்த்தைகள் செல்வாக்கு செலுத்துவதால், சாதி சமூகவாதிகள் ஒன்றிணைக்க முனைகின்றனர்
அவற்றின் மிக முக்கியமான செறிவின் பிராந்திய பேச்சுவழக்கு, எதுவாக இருந்தாலும்
ஒரு பிராந்தியத்தின் பேச்சுவழக்கு அதன் மிக முக்கியமான தாக்கத்தால் பாதிக்கப்படுகிறது
சமூகங்கள். இருப்பினும், சௌராஷ்டிராவில் உள்ள மக்கள் பிராந்தியத்தையும் குறிப்பிடுகின்றனர்
சமூக மாறுபாடுகள். ஹல்வாட்டின் (வடமேற்கு) 'மொழியை' ஒருவர் அடையாளம் காணலாம்
சௌராஷ்டிரா) அல்லது அஹிர் சாதியின் 'சமூகவாதி', அவர்கள் முக்கியமாக உள்ளனர்
தென்மேற்கில் ஜூனாகத்தை சுற்றி குவிந்துள்ளது.

மொழி நடைகள் :

ராஜபுத்திரர்கள் மொழிப் பயன்பாட்டில் மற்ற கிராமப்புறக் குழுக்களிடமிருந்து வேறுபடுகிறார்கள். அவர்கள்
கண்ணியமான மற்றும் நேர்த்தியான வடிவங்களைப் பயன்படுத்துங்கள், அந்நியருக்கு தங்கள் நிலங்களைக் காட்டும்போது,
அவர்கள், ‘இது உங்கள் நிலம்’, ‘என்னுடையது உங்களுடையது’ என்பது போல
கீழ் சாதி விவசாயிகள் இந்த சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதில்லை.
குஜராத்தி மொழி முகவரியின் மூன்று வடிவங்களைக் கொண்டுள்ளது: 'து', 'டேம்' மற்றும் 'ஆப்',
தாழ்ந்தவர்கள், சமமானவர்கள் மற்றும் உயர்ந்தவர்களை வேறுபடுத்துதல். ‘ஏப்’ என்பதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது
கண்ணியமான முகவரி, ஆனால் ராஜபுத்திரரின் பிரபுத்துவ நாகரீகம் இருக்கக்கூடாது
தனது எஜமானருக்கு முன் அதே வார்த்தையை தனது வேலைக்காரன் பயன்படுத்தியதில் குழப்பம். அங்கு உள்ளது
தொனியில் வேறுபாடு, ஆனால் குறிப்பாக வாய்மொழி அல்லாத சைகைகளில், பெருந்தன்மையுடன்
முதல் வழக்கு, பிந்தையது அடிமை. ஒரு ராஜபுத்திரன் தன் உடலை எல்லாவற்றிலும் நேராக வைத்திருப்பான்
சூழ்நிலைகள், மற்றும் அவர் 'உங்கள் நிலம்' காட்டும் சைகை அளவிடப்படுகிறது.
வேலைக்காரனும், விற்பனையாளரும், உண்மையில், தனது மேலதிகாரிக்கு முன்னால் தலைவணங்குகிறார்
மிகைப்படுத்தப்பட்ட இயக்கங்கள். சௌராஷ்டிராவில் நீங்கள் உடனடியாக உணர்கிறீர்கள்
முன்னால் இருக்கும் மனிதன் அடிமை அல்லது வெறுமனே கண்ணியமானவன்.

பின்னர் சொற்பொழிவின் வேகம் உள்ளது; நிலையான குஜராத்தி பேசப்படுகிறது
கதியவாடியை விட மிக வேகமானது. ராஜபுத்திரர்கள், குறிப்பாக, மெதுவாக, அழுத்தமாகப் பேசுகிறார்கள்
ஒவ்வொரு வார்த்தையும், துல்லியமான, நேர்த்தியான மற்றும் குறுகிய பேச்சு முறைகளைப் பயன்படுத்த முயற்சிக்கிறது. அரட்டை அடிப்பது ராஜபுத்திரனுக்கு மிகவும் பொருத்தமற்றது மற்றும் பேச்சு முறை
மெய் எழுத்துக்கள் தெளிவாகக் குறிக்கப்பட்டு உயிரெழுத்துக்கள் துல்லியமாக இருப்பதால் புரிந்துகொள்வது எளிது.
டிப்தாங் வகைகளில் அடுத்தடுத்த உயிரெழுத்துக்களை இணைப்பது இல்லை
விவசாயிகளின் பேச்சிலும், நிலையான குஜராத்தியிலும் அடிக்கடி கேட்கப்படும். என்று தோன்றும்
இந்த துல்லியமான பேச்சு வட இந்தியா முழுவதிலும் உள்ள தரவரிசையைக் குறிக்கிறது
சௌராஷ்டிராவில் அதிகமாகவும் வேகமாகவும் பேசும் வணிகர்களின் குறிப்பிடத்தக்க விதிவிலக்கு
குஜராத்தில் மற்ற இடங்களைப் போலவே. எவ்வாறாயினும், சிறந்த முதலாளித்துவ வர்க்கம் என்று நான் உறுதியளிக்கிறேன்
அகமதாபாத் மிகவும் மெதுவாகவும், துல்லியமான சொற்பொழிவுடன் பேசவும்.9

அப்படியானால், வர்க்க வேறுபாடு, கத்தியவாடியில் வித்தியாசமாக வெளிப்படுகிறது
நிலையான குஜராத்தியில். பிந்தைய வழக்கில், முதலாளித்துவத்தின் உயர் மட்டங்கள்
அவர்களின் குரலின் உயர் சுருதியால் அடையாளம் காணப்படலாம், அது போல் தோன்றும்
ஒரு விவசாயி அல்லது ராஜபுத்திரனுக்கு அபத்தமானது மற்றும் மோசமானது. இந்த மாறுபாடு, இது அமைக்கிறது
"பெண்பால்" வணிகர்களைத் தவிர "உண்மையான ஆண்கள்" என்பது குறிப்பிட்டது அல்ல
சௌராஷ்டிரா, ஆனால் வணிகர்களுக்கும் பழைய நிலப்பிரபுக்களுக்கும் இடையிலான போட்டி
வித்தியாசத்தை இரட்டிப்பாக்குகிறது. வணிகர்கள் தங்களைப் போல் பார்க்கிறார்கள்
கிராமப்புறங்கள், விவசாயிகள் மற்றும் பிரபுத்துவத்துடன் ஒப்பிடும்போது "நாகரிகம்", மற்றும் நாங்கள்
அத்தகைய நேர்த்தியின் தரநிலைகள் மிகவும் தெளிவாக வேறுபடுகின்றன என்று ஆச்சரியப்படக்கூடாது
கதியவாடி மற்றும் நிலையான குஜராத்தி இடையே. 

அடையாளங்களாக உடை : 

இருப்பினும், பேச்சு என்பது தரவரிசையின் பல குறியீடுகளில் ஒன்றாகும். ஆடைகள், சைகைகள்,
மற்றும் பேச்சின் உள்ளடக்கம் அனைத்தும் குறிப்பிடத்தக்கவை மற்றும் ஒரு தரமான தொடர்பு
சௌராஷ்டிராவில் விரைவில் வெளிநாட்டவருக்குத் தெரியும்: இந்த வகையான குறியீடுகள் அனைத்தும்
ஒரு ஒற்றை, ஒத்திசைவான படம் பொருத்தப்பட வேண்டும்.
உடையின் பழக்கவழக்கங்களில், நாம் முதலில் பாரம்பரியத்தை வேறுபடுத்தலாம்
நவீன ஆடைகள். இருப்பினும், நவீன ஆடைகள் நடுநிலையானவை அல்ல: குறைந்தது 50 க்கு
பல ஆண்டுகளாக, அவை ஒரு புதிய மேலாதிக்கத்தின் நகர்ப்புறம் மற்றும் காஸ்மோபாலிட்டனிசத்தைக் குறிக்கின்றன
வர்க்கம், அதன் மதிப்புகள் போட்டியிடுகின்றன. அத்தகைய ஆடைகள் நிலையான பயன்பாட்டுடன் செல்கின்றன
குஜராத்தி, மற்றும் அதே மதிப்புகளைக் குறிக்கவும். ஆனால் ஒத்த மதிப்புகள் குறிக்கப்படலாம்
நாங்கள் பிராமணர்களுடன் பழகுகிறோம் அல்லது பாரம்பரிய உடை மூலம்
வணிகர்கள். இந்த இரண்டு சமூகங்கள், பொதுவாக நகர்ப்புற, இதில் இருந்து
செயல்பாட்டாளர்கள் மற்றும் வணிகர்கள் வருபவர்கள், பெரும்பாலும் ஒன்றாக இணைக்கப்படுகிறார்கள்
பிராமண-வானியா என்ற சொல் அவர்கள் ஒரு குழுவை உருவாக்கியது போல. மத்தியில்
இந்த வகையைச் சேர்ந்தவர்கள், பாரம்பரிய அல்லது நவீன உடைகள் பெரும்பாலும் வேறுபடுகின்றன
சமூகத்தை விட தலைமுறைகள்: பழைய உடை பாரம்பரியமாக, அதே சமயம்
இளைஞர்கள் நவீன உடை அணிகின்றனர். இரண்டு சந்தர்ப்பங்களிலும், அவர்களின் ஆடை கணிசமாக வேறுபடுகிறது
ராஜ்புத் அல்லது விவசாய உடையில் இருந்து,  தவிர, ஒரு முன்னாள் ஆட்சியாளராக பணிபுரியும் போது
வங்கி சொன்னது, "நான் ஒரு வானியா போல உடை அணிய வேண்டும்".

பாரம்பரிய கிராமப்புற ஆடைகளில் தெளிவான துணை அமைப்பு காணப்படுகிறது.
கதியவாடி பேசும் மக்களிடையே நவீன செல்வாக்கை அது இன்னும் எதிர்க்கிறது
மக்கள் தொகை ஆண்கள் கால்சட்டைகளை மிகவும் அகலமாகவும் மிகவும் அகலமாகவும் அணிவார்கள்
கால்களில் குறுகலாக, குர்தா மாதிரியான சட்டையுடன், முன் ட்ரெஸ்ஸால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது.
தலைக்கவசம் ஒரு தலைப்பாகை மற்றும் அனைத்து ஆண்களும் அடிப்படையில் வெள்ளை நிறத்தில் ஆடை அணிவார்கள். ஆனால் ஒருமுறை நீங்கள்
விவரங்களைப் பார்க்கத் தொடங்குங்கள், சிறிய வேறுபாடுகள் தோன்றும்: சட்டையின் அலங்காரம்; தலைப்பாகை கட்டப்பட்ட விதம்; மற்றும் தலைக்கவசத்தில் சிவப்பு நிற பட்டை.
இந்த அடையாளங்கள் உள்ளூர் மக்களால் எளிதில் படிக்கப்படுகின்றன, மேலும் சாதியை துல்லியமாக அடையாளம் காண முடியும். வணிகர்கள்
ஜாதியின்படி ஸ்டாக் துணிகள்: ரபாரி தலைப்பாகைகள், அஹிர் சட்டைகள் மற்றும் பல.
இந்த வேறுபாடுகளின் குறியீடாக வெளிநாட்டவர்களுக்குக் கற்றுக்கொள்வது கடினம்
ஆடைகளும் தனித்தனியாக மாறுபடும். பின்னர் துணை பிராந்திய வேறுபாடுகள் உள்ளன,
அதனால் மாவட்டங்களுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசம் சற்று மாறுபடலாம்.

ஒவ்வொரு முறையும் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் புதிய வேறுபாடுகள் தோன்றியிருக்கலாம்
சமூக இயக்கம்: எடுத்துக்காட்டாக, அவர்கள் வேறுபடுத்தி அறிய முடியும் என்று தகவல் தருபவர்கள் என்னிடம் கூறுகிறார்கள்.
தேவியின் பாரம்பரிய பக்தரிடமிருந்து ஒரு வைஷ்ணவ அஹிர். பின்னர் உள்ளன
சைவம் மற்றும் சைவம் போன்ற பல்வேறு சீர்திருத்தங்களைக் கடைப்பிடிக்கும் 'நீல' பர்வாட்ஸ்
அடர் நீல நிற ஆடை, பாரம்பரிய பர்வாட் கால்நடை மேய்ப்பவர்களிடமிருந்து அவர்களை விலக்குகிறது,
வெள்ளை உடை.
சில சாதி அடையாளங்கள் குறிப்பாக தெளிவாக உள்ளன. பஸ்களில், ஒருவர் ஆச்சரியப்படுகிறார்
ராஜபுத்திரர்கள் தங்கள் குவடிகளை ஏந்திச் செல்வதைப் பார்க்க - இரண்டு மீட்டர் நீளமுள்ள போர்க் கோடாரி -
பேருந்து முழுவதுமாக நிரம்பியிருக்கும் போது இது நடைமுறையில் சரியாக இருக்காது. ஆனால் கோடாரி
எந்த தெளிவின்மையும் இல்லாத நிலையின் அடையாளம்; போன்ற ஆயுதங்கள் ஒரு பொறாமை
சாதி ஏகபோகத்தைக் காத்தது. உதாரணமாக, பிராமணர்களும் வணிகர்களும் மட்டுமே செய்வார்கள்
குவடி சுமப்பவர் வழங்கும் உணவை மறுக்கவும்.

ஒவ்வொரு சாதியும், அதன் சொந்த பாரம்பரிய உடை, முஸ்லீம் மற்றும் இந்து,
கிராமவாசிகள் மற்றும் வணிகர்கள். எனவே கோஜா மற்றும் வோரா, முக்கியமான வணிகர்
முஸ்லீம்களில் உள்ள சமூகங்கள், பிராமணர்களுக்கு நெருக்கமான ஆடைகளை அணிகின்றனர்
மற்றும் வனியா, அதே சமயம் பதான்கள் மற்றும் பலுச் ஆகியோர் தங்களுக்கென குறிப்பிட்ட இன உடையை கொண்டுள்ளனர்.
முஸ்லீம் உடையை அதிலிருந்து வேறுபட்டதாகக் குறிப்பதற்கு குறிப்பாக எதுவும் இல்லை
இந்துக்கள், இஸ்லாமிய மறுமலர்ச்சியாளர்களின் நீண்ட அங்கிகளும் தாடிகளும் வெட்டப்படுகின்றன
பல்வேறு சமூகங்கள். தாடி, பொதுவாக, முஸ்லீம்களுக்கும் பார்சிகளுக்கும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் மீசைகள் முக்கிய மதப் பிரிவுகளில் காணப்படுகின்றன. இவ்வாறு, ஒரு பெரிய
விவரங்களின் எண்ணிக்கை அடையாளத்தின் குறிப்பான்களாகவும், ஒவ்வொரு துணைப் பகுதியாகவும் செயல்படலாம்
ஒவ்வொரு சமூகத்தையும் வரையறுக்கும் பாரம்பரிய உடையின் 'மொழி' உள்ளது. இவை
வேறுபாடுகள் மிகவும் விரிவானவை, ஒரு நபர் ஒரு பகுதியிலிருந்து கடந்து செல்கிறார்
மற்றவருக்கு சௌராஷ்டிரா இருந்தாலும், தொடர்புடைய அனைத்து வேறுபாடுகளையும் ஒருபோதும் அறிய முடியாது
சில முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள் பொருந்தும். இதில் பேச்சிலிருந்து.ஆடை மொழி வேறு இல்லை Friday, July 28, 2023

தேங்காய் இலவசம்

 தேங்காய் இலவசம் 

தமிழாக்கம் : தெஸ்வான் பாஸ்கர் சேலம்.  

(சௌராஷ்டிர கிராமிய கதைகள்)பீதான் பாவிற்கு (बीदान्  बा ) ஒரு நாள் தேங்காய் துருவல் பகிரி / भगिरि சாப்பிடணும்னு ஆசை வந்துட்டது. துருவின தேங்காயோட கொஞ்சம் சர்க்கரையும் சேர்ந்து பகிரி சுட்டு சாப்பிட்டா எத்தனை நல்லா இருக்கும்!”னு பீதான் பா சப்புக்கொட்டினார். 

அவரின் குடும்பப்பெயரான பீதான் என்பதுடன் பா என்ற (ஐயா) சொல்லையும் சேர்த்து மக்கள் அவரை அழைத்தனர்.  

ஆனா ஒரு சின்ன பிரச்சனை. வீட்டுல ஒரு தேங்கா கூட இல்லை "கடைக்குப் போகணுமே” ன்னு தன்னுடைய மனைவி லெட்சும்-பை கிட்ட சொன்னார்.

"உங்களுக்குச் சாப்பிடணும்னா போகத்தான் வேணும்"னு அவ சொன்னாள். இன்னொரு பிரச்சனையும் இருந்தது. காசு செலவழிச்சாகணும். !

பீதான்-பா சரியான கஞ்சன்னு உங்களுக்குப் புரிஞ்சிருக்கும் வெளியில் வயக்காட்டுப் பக்கம் போய் ஒரு பெரிய ஆலமரத்துக்கு அடியில உக்கார்ந்து யோசிச்சார். "என்ன செய்யலாம். என்ன செய்யலாம்."தேங்காய்த் துருவலப் பத்தி நினைக்க நினைக்க வாயில தண்ணி ஊற ஊற பீதான் பாவுக்குத் தாங்க முடியல. வீட்டுக்கு வந்து லெட்சும்-பை கிட்ட சொன்னார்...

"கடைக்குப் போயி தேங்கா என்ன வெல விக்கறதுன்னு பாத்திட்டு வரேன்." செருப்பை மாட்டிக்கிட்டு கைத்தடியையும் தூக்கிக்கிட்டு பீதான் பா கிளம்பினார்.

சுறுசுறுப்பா இருந்த கடைத்தெருவிலே பீதான் பா மேலும் கீழுமா நடந்தார். இது என்ன வெல, அது என்ன வெலன்னு கேட்டபடி கடைசியில் ஒரு தேங்காய் வியாபாரிகிட்ட வந்தார். 

"ஏம்பா, இது என்ன வெல?"ன்னார் பீதான் பா "ரெண்டு ரூபாய்தான் ஐயா"ன்னார் தேங்காய் வியாபாரி. ரெண்டு ரூபாயா? பீதான்-பாவுடைய கண் அதிர்ச்சியிலே பெரிசாப் போச்சு.

"அது ரொம்ப ஜாஸ்தி, ஒரு ரூபாய்க்குக் கொடு."

"முடியாதய்யா ஒரு தேங்காய் ரெண்டு ரூபாய்தான் வேணும்னா எடுத்துக்குங்க. வேண்டாம்னா வெச்சுடுங்க"ன்னார் தேங்காய் வியாபாரி. "சரி சரி"ன்னார் பீதான் பா. "ஒரு ரூபாய்க்கு எங்க கிடைக்கும்னு உனக்குத் தெரியுமா?"

"கொஞ்ச தூரம் போனீங்கன்னா ஒரு பெரிய கடைத்தெரு வரும். அங்க ஒரு வேளை கிடைக்கலாம்."

பீதான் பா கிளம்பினார் அங்கே போனாப் போச்சுன்னு தனக்குள்ள சொல்லிக்கிட்டார். "கொஞ்சம் நடந்த மாதிரியும் இருக்கும். ஒரு ரூபாயும் மிச்சம்." கைத்தடிச்சத்தம் போட்டபடி நடந்தார்.

பெரிய கடைத்தெரு ஒரே சந்தடியாய் இருந்தது. "படாட்டா உருளை! படாட்டா உருளை! காந்தா வெங்காயம்! காந்தா வெங்காயம்! காஜர் கேரட்! காஜர் கேரட்! கோபி-கோஸ்! கோபி-கோஸ்!'

பீதான் பாவுக்கு வியர்த்துப் போச்சு. "ஏ தேங்காக்காரரே, தேங்கா என்ன வெல"ன்னார். "ஒரு ரூபாய்தான் ஐயா எடுங்க சீக்கிரம்”ன்னு தேங்காய் வியாபாரி அவசரப்படுத்தினார்.

"அச்சீன் பா, என்னப்பா இது!" அப்படின்னார் பீதான் பா. "நா இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கேன் நீ ஒரு ரூபாய் சொல்றியே இதுக்கு அம்பது காசுதான் கொடுக்கலாம். இந்தா அம்பது காசு இந்தத் தேங்காயை எடுத்துக்கறேன்.''

தேங்காய் வியாபாரியான அச்சீன் பா,  அவர் கையிலிருந்த தேங்காயைப் பிடுங்கிக்கிட்டார். "மன்னிச்சுக்குங்க. ஒரு ரூபான்னா ஒரு ரூபாதான்" பீதான் பாவுடைய முகம் போன போக்கைப் பார்த்து "துறைமுகத்துக்குப் போங்க அங்க ஒருவேளை அம்பது காசுக்குக் கிடைக்கலாம்"ன்னு சொன்னார்.

"அம்பது காசுன்னா அம்பது காசு" ன்னு பீதான் பா தனக்குள்ள சொல்லிக்கிட்டார். "துறைமுகத்துக்கு நடந்தா போச்சு கால் ஒண்ணும் வலிக்கல்லே." பீதான் பா நடக்க ஆரம்பித்தார் நடுநடுவில் நின்னு நின்னு நடந்தார். ஒரு பெரிய வெள்ளை கைக்குட்டையை பாக்கெட்டிலிருந்து எடுத்து நெத்தியைத் துடைச்சுக்கிட்டார். துறைமுகத்திலே ஒரு படகோட்டி உட்கார்ந்திருந்தான். அவன்கிட்ட சில தேங்காய்கள் இருந்தது. "தேங்காய் எப்படிப்பா?” ன்னு கேட்டார் பீதான் பா "பார்த்தா நல்லா இருக்கு."

"பேஷான தேங்கா"ன்னான் படகோட்டி. "அம்பது காசுதான் ஐயா"

"அம்பது காசா?”ன்னார் பீதான் பா அதிர்ச்சி அடைஞ்சவர் போல. "இவ்வளவு தூரம் நடந்திருக்கேன். களச்சிப் போயிட்டேன். நீ அம்பது பைசாங்கிறே. நா நடந்தே இருக்கமாட்டேன். இருபத்தஞ்சு காசு தாரேன். எடுத்துக்கோ"தேங்காயை எடுக்க பீதான் பா குனிஞ்சார்.

"ஏ கிழவா போடு கீழ" அப்படீன்னான் படகோட்டி. "பேரம் பண்றதெல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காதே மலிவா வேணும்னா தென்னந்தோப்புக்குப் போ. அங்க உனக்கு வேணுங்கற தேங்காய் கிடைக்கும். நீ கேக்கற வெலைக்கு.''

பீதான் பாவுக்கு களைப்பாய் இருந்தது காலிலே செம வலி இருந்தும் இருபத்தைந்து பைசா லாபம்னா அதை விட மனசில்லை “இத்தனை தூரம் நடந்தாச்சு தென்னந்தோப்பு வரை நடந்தா அது ஒண்ணும் தப்பு இல்லை"ன்னு தனக்குள்ள சொல்லிக்கிட்டார். "வாழ்க்கையிலே எதுவும் இலவசமாய்க் கிடைக்காது."

பீதான் பா தென்னந்தோப்புக்கு வந்து சேர்ந்தார் அங்கிருந்த தோட்டக்காரனைப் பார்த்து "இந்தாப்பா இந்த தேங்காயெல்லாம் என்ன விலை?”ன்னு கேட்டார்

''உங்களுக்கு எது வேணுமோ எடுத்துக்குங்க"ன்னான் தோட்டக்காரன் "எத்தனை பெரிசு பாருங்க இருபத்தஞ்சு காசுதான்'

"கடவுளே! இருபத்தஞ்சு காசா? இவ்வளவு தூரம் நடந்து வந்திருக்கேன் கால் வலிக்குது. இதப் பாரு. எனக்கு ஒண்ணு சும்மா கொடேன் நா ரொம்ப நல்லவன்"ன்னு பீதான் பா கெஞ்சினார்.

"அட பிச்சை கேக்காதீங்க உங்களுக்கு சும்மா வேணும்னா நீங்களே எடுத்துக்குங்க மரம் இருக்கு தேங்காய் இருக்கு நீங்களே ஏறிக்குங்க எத்தனை வேணுமானாலும் பறிச்சுக்குங்க நா பணம் கேட்டது பறிச்சுக் கீழே கொண்டு வந்ததுக்காக நீங்களே பறிச்சீங்கன்னா காசு கிடையாது"

"நிஜமாவா? பீதான் பாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம் மரம் ஏறினா எத்தனை வேணுமானாலும் பறிச்சுக்கலாமா?"

தன்னுடைய பைஜாமாவை மேலே சுருட்டி ஜிப்பா கைகளை மடிச்சு விட்டுக்கிட்டு தென்னைமரத்திலே ஏற ஆரம்பிச்சார்.

மரம் நல்ல உயரம் ஏறும்போது தன்னுடைய அதிர்ஷ்டத்தை நினைச்சு பீதான் பா சந்தோஷப்பட்டார். எத்தனை வேணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம். காசு கிடையாதுன்னு சொல்லிக்கிட்டார்.

பீதான் பா உச்சாணிக்குப் போயிட்டார். எல்லாத்தையும் விட பெரிசா இருந்த ஒரு தேங்காயைப் பறிக்க கையை நீட்டினார். சரேல்ன்னு அவருடைய கால் வழுக்கிட்டது. பீதான் பா தேங்காயைப் பிடிச்சபடி அந்தரத்திலே தொங்கினார்.

"அய்யய்யோ. இப்ப என்ன செய்யறது”ன்னு பீதான் பா காத்துலே ஆடியபடி அலறினார் கீழே இருந்த தோட்டக்காரனைப் பார்த்து, "தம்பி தம்பி, கொஞ்சம் உதவி செய்யேன்"ன்னார்.

"நல்லாயிருக்கே”ன்னு சொன்னான் தோட்டக்காரன் “நீ காசு கொடுக்கமாட்டே என் உதவி மட்டும் வேணுமா? எதுவும் சும்மா கிடைக்காது சாமி!”  தோட்டக்காரன் மறைந்து போய்ட்டான் ! 

கொஞ்ச நேரம் கழித்து அந்த சமயம் ஒரு ஒட்டகத்து மேல உட்கார்ந்தபடி ஒரு ஆள் போனாள். “ஏய் ஏய், ஒட்டகக்காரா, காப்பாத்து!”ன்னு கத்தினார் பீக்கூபாய். “தொங்குற என்னுடைய காலை மறுபடியும் மரத்தில உக்காத்தி வச்சுடு. உனக்குப் புண்ணியமாப் போகட்டும்"ன்னார்.

ஓட்டகக்காரன் அய்யோ பாவம்னு நினைச்சான். “இந்தக் கிழவனுக்கு உதவறதினால் எனக்கு ஒண்ணும் நஷ்டம் இல்லே.” ஒட்டகத்து மேல நின்னுக்கிட்டு கிழவருடைய கால்களைப் பிடிச்சு மரத்திலே வைக்கப் பார்க்கும்போது ஒட்டகம் என்ன செஞ்சது தெரியுமோ? மரத்திலிருந்த பச்சை இலைகளைப் பார்த்ததும் கழுத்தை நீட்டித் தின்ன ஆசைப்பட்டு லேசா நகர்ந்தது.

ஒட்டகத்து மேலிருந்த ஆளுக்கு சறுக்கிட்டது. அவன்தான் "பீதான் பாவுடைய" கால்களை பிடிச்சுக்கிட்டிருந்தானே! இப்போ பீதான் பாவும் அவனும் சேர்ந்து அந்தரத்திலே தொங்கினாங்க.

அந்த வழியா ஒரு ஆள் குதிரை மேல் வந்தான்

“ஏய் ஏய். குதிரைக்காரா, தயவு செய்து உதவி பண்ணு"ன்னு இரண்டு பேரும் சேர்ந்துக் கத்தினாங்க

"என்னுடைய காலை மறுபடி மரத்தில் வச்சுடப்பா உன்னைக் கெஞ்சிக் கேட்கிறேன்"னு பீதான் பா கதறினார்.

"இலங்களுக்கு உதவறதுக்கு ஒரு நிமிஷம்தான் ஆகும்"னு குதிரைக்காரன் நினைச்சான் “என்னுடைய குதிரைமேல் நின்னு தாவினாப் போச்சு"ன்னு அவள் குதிரை மேல நின்னான்

ஒட்டகங்களை விட குதிரைகள் தேவலைன்னு யார் சொன்னது? அதுவும் பசேல்னு புல்லைப் பார்த்தா குதிரை சும்மா விடுமா? குதிரைக் குனிஞ்சு வாய் நிறைய புல்லை எடுக்கப் பார்த்தபோது குதிரைக்காரன் ஒட்டகக்காரனுடைய காலைப் பிடிச்சபடி அந்தரத்திலே தொங்கினான் ஆக, அந்தரத்திலே தேங்காயைப் பிடிச்சபடி பீதான் பா. அவர் காலைப் பிடிச்சபடி ஒட்டகக்காரன் அவங்களோட மூணாவதாய் குதிரைக்காரன் எல்லாரும் தென்னைமரத்திலேந்து தொங்குறாங்க!

குதிரைக்காரன கத்தினான். "ஐயா ஐயா அந்தத் தேங்காயை கெட்டியாப் பிடிச்சுக்குங்க, யாராவது வந்து நமக்கு உதவற வரைக்கும் அத விட்டுப்புடாதீங்க உங்களுக்கு நா நூறு ரூபா தாறேன்."

ஒட்டகக்காரன் கத்தினான். “ஐயா ஐயா நான் உங்களுக்கு இருநூறு ரூபா தாறேன் அந்த தேங்காயை விட்டுப்புடாதீங்க"

"ஒரு நூறு அதோட இருநூறா? ஆத்தாடி முன்னூறு ரூபாயா?"ன்னு வாயைப் பிளந்தார் பீதான் பா “அவ்வளவா ?!அவ்வளவா?!!” பீதான் பாவுக்கு ஏற்பட்ட சந்தோஷத்திலேயும் ஆச்சரியத்திலேயும் என்ன செய்றோம்னு தெரியாம " இவ்ளோ ரூபாயா !" என்று சொல்லி கைகளை அகல விரிச்சார் தேங்காயிலிருந்த பிடி விலகிட்டது.

டமால் மூணுபேரும் - குதிரைக்காரன், ஒட்டகக்காரன், பீதான் பா மூணுபேரும் கீழே விழுந்தாங்க ! பீதான் பா கீழே விழுந்த அதிர்ச்சியிலிருந்து சமாளிச்சுக்கறதுக்குள்ள பொத்துனு ஒரு தேங்காய் அவர் தலையில் விழுந்தது.

இலவசமா !!சாகும் வரை குதிரை சவாரி இல்லை

 சாகும் வரை குதிரை சவாரி இல்லை  

 தமிழாக்கம் தெஸ்வான் பாஸ்கர், சேலம் 

(சௌராஷ்ட்ரா கிராமிய கதைகள்)மழையில் நனைந்த பூமி, வேகமாய்த் துடிக்கும் குளம்புகள் ஓ" ஒரு பாய்ந்து செல்லும் குதிரையின் சவாரி; சவாரி செய்பவன் அவனது தீப்பிழம்பு, அவனது கண்கள் கர்ப்பப்பை, துணிச்சலான கைகலப்பில் கைகள்  வாளை துடைக்க, . (ஒரு பெண் இன்னொருவரிடம் எங்கே என்று கேட்டாள். துணிச்சலான சவாரி ஆள்  தனது உயரமான குதிரையை மழையில் நனைந்த சேறும் சகதியுமான பாதையில் செல்கிறார்


அடர்ந்த இருண்ட இரவு. கலாட்டா என்று அவள் தோழி பதிலளித்தாள்


குதிரைக்காரன் தனது காதலியை வடிவான கண்களுடன் சந்திக்க வேகமாகச் சென்று கொண்டிருந்தார்


ஒரு மாவீரனை போல, வாள் சண்டையில் மூழ்குவதற்கு விரைகிறது,


ஒரு காதல் பாதையில் அல்லது வீரத்தின் பாதையில், எங்கும் இல்லை


நல்ல இனத்தின் ஒரு குதிரை, ஒரு ஆண் ஆண் மற்றும் நல்லொழுக்கமுள்ள ஒரு பெண், மூன்று சமஸ்தானத்தால்  உருவாக்கப்பட்ட  ரத்தினங்கள்.


(கடவுள் பிரபஞ்சத்தில் மூன்று விலைமதிப்பற்ற உயிரினங்களை உருவாக்கினார்: ஒரு வேகமான குதிரை, ஒரு பயமற்ற போர்வீரன் மற்றும் ஒரு தகுதியான மற்றும் நல்லொழுக்கமுள்ள பெண் துணை. இருப்பினும், மூன்றும் ஒருங்கிணைவது அரிது; அது கடவுளின் விருப்பத்தால் மட்டுமே நிகழ்கிறது)


கடிவாளத்தில் நேர்த்தியான குதிரை, முகத்தை வருடும் சுருள்கள், முழுக்கவசம் அணிந்திருக்கும் அவனது ஆயுதங்கள் அனைத்தும் பளபளப்பாகவும் நேர்த்தியாகவும், அபூர்வமான அவன் எதிரிகளின் படைகளுக்குள் நுழைவது, அவன் ஒருமுறை மட்டுமே இறப்பவன், துணிச்சலானவன் அறிவான்.


(இளமைச் சுறுசுறுப்பும், உயிர்ச்சக்தியும் கொண்ட, எஃகுக் கவசத்தால் பாதுகாக்கப்பட்டு, கூர்மையான ஆயுதங்களுடன் கூடிய தரமான குதிரையில் சவாரி செய்பவன், எதிரிக் குதிரை வீரர்களின் பெரும் கூட்டத்திற்கு எதிரான போரில் ஒற்றைக் கையாகக் கூட மூழ்கத் துடிக்கிறான். மரணம் வாழ்நாளில் ஒருமுறை மட்டுமே வரும் என்பதை அறிவார், மேலும் ஒரு அற்புதமான முடிவை சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பு அரிதாக உள்ளது)


ஒரு நாள் மாலை மெதலி கிராமத்தில் மரத்தடி சோராவில் அமர்ந்திருந்தவர்கள் கத்தியவாட்டின் குதிரைகளைப் பற்றி பேசினர்". சிலர் மானாகி கிராம குதிரையை  புகழ்ந்தனர், மற்றவர்கள் தாஜன்மார்கள் செய்த அரிய சாதனைகளைச் சொன்னார்கள். அந்த உரையாடல் இரவு முழுவதும் நீடித்தது, ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அவர்கள் பேரியைப் பற்றிக் கொண்டிருந்தனர். , ஃபூல்மால், ரேஷம், வான்தார்யா மற்றும் பிற குதிரை இனங்கள். டட்டலின் போது, ​​ஒரு நபர் ஒரு மூலையில் அமர்ந்து ஹூக்காவிலிருந்து புகையிலை புகையை சுவாசித்தார், "மக்களே,


ஒரு நல்ல பரம்பரை குதிரையை  ஏற்றினால், இருவர் வானத்தில் பறக்க முடியும், என்னை நம்புங்கள்!" அருகில் குந்தியிருந்த ஒரு சரண்³ மனிதனின் முகம் பிரகாசித்தது ஹூக்கா புகைப்பவர் சரணிடம், "ஏன் சிரிக்கிறீர்கள், என் நண்பரா? எந்த சந்தர்ப்பத்திலும், நீங்கள் ஒரு பொய் சொல்வதில் 


திறமையான சவாரி?"


"நான் இல்லை, ஆனால் சேணத்தில் பொருந்திய குதிரை - சிறந்த சவாரி பார்த்தேன் ."


"ஏன் அண்ணா அவர்களைப் பற்றி எங்களிடம் சொல்லக்கூடாது? ஆனால் தயவுசெய்து அதை மறைக்க வேண்டாம். நீங்கள் பார்த்ததை எங்களுக்குச் சொல்லுங்கள்."  சரண் பாடகரை பார்த்து குடியிருந்த குழு கதை கேட்க விரும்பியது.  


சரண் இருமல் தொண்டையை அடைக்க, "நண்பர்களே, நான் பார்த்ததை மட்டுமே சொல்கிறேன், நான் அதை மீறினால், தாய் தெய்வம் என்னைத் தண்டிக்கட்டும், ஆனால் ஒருவனுக்கு பிறந்தேன் என்றால் பிறப்பால், நான் அதை ரசிக்காமல், வீரம் காட்டாமல் இருக்க முடியாது. நான் சாட்சி."


பின்னர் அவர் ஹூக்காவை ஆழமாக இழுத்து  தனது கதையைத் தொடங்கினார்


அதிக பட்சம் இருபத்தைந்து வருடங்கள் கடந்திருக்கவில்லை. "சோரத்" (சௌராஷ்டிரா) பகுதியில் உள்ள இடரியா என்ற கிராமத்தில் "சூதா தாதால்" என்றொரு மனிதன் வாழ்ந்து வந்தான். நன்றாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், இருபதுகளின் நடுப்பகுதி வயதில்  இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் இருந்த அவர், இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்புதான் திருமணம் செய்துகொண்டு மகிழ்ச்சியான மனிதராக இருந்தார். அவரது கர்ப்பிணி மனைவி பிரசவத்திற்காக  பெற்றோர் வீட்டிற்குச் சென்று இரண்டு மாதங்கள் கடந்துவிட்டன. அவர் ஒரு ஆண் குழந்தையைப் பெற்றெடுத்தார், ஆனால் பாரம்பரியத்தின் படி சூதா அவர்களை வீட்டிற்கு அழைத்து வருவதற்கு இரண்டு மாதங்கள் காத்திருக்க வேண்டும். அந்த காத்திருப்பு முடிவுக்கு வந்தது. நான்கு மாதங்களாக பெண்ணைப் பிரிந்த ஆணின் மனவேதனையை வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது. காதலியின் ஏக்கத்தை சூதாவின் வேதனை உள்ளம் மட்டுமே அறிந்தது.


இந்திரன் வானத்திலிருந்து பிரபஞ்சத்தின் நிலத்தில் சூதாடுவதற்காக இறங்கியதைப் போல, மழை பெய்யும் ஆஷாட மாதத்தின் பிறை நிலவு இரவு வானத்தில் விரைவில் தோன்றியது. ஒரு வருடப் பிரிவிற்குப் பிறகு பூமியையும் வானத்தையும் தழுவிக்கொண்டிருக்க, மின்னல் மின்னியது, சீறிப்பாய்ந்து, அதன் பாய்வை தாங்க முடியாமல் அலைந்தது. சுருதி கருமேகங்கள் கூடி வானத்தின் குவிமாடத்தில் ஏழு அடுக்குகள் உயர குவிந்தன.


பின்னர் வானத்தின் இதயத்தைக் கிழித்து இடி வெடித்தது. தங்கள் ஆழத்திலிருந்து குதித்து வரும் முற்றும் துயரத்தின் தீப்பிழம்புகளை அடக்க முடியாத தனிமையான மேகங்கள் அவர்களை வெளியேற்றுவது போல் இருந்தது. மேகங்கள் அழுது, தூறல் பொழிந்து, மெதுவாகவும் அமைதியாகவும் இருந்தன, மேலும் கடலின் குறுக்கே பரந்து கிடக்கும் எண்ணற்ற துக்கமான மற்றும் ஏங்கும் இதயங்களைப் பற்றி சிந்திக்க வைத்தன. மயில்கள் தங்கள் கழுத்தை நீட்டி, நுரையீரலை வீங்கி, பின்னர் அவற்றை அழுத்தி உலர்த்தி ஈரமான காற்றில் கடுமையாக மோதின. மற்றும் சமமான காம கேக்கைகளுடன் தங்கள் துணைகளின் அழைப்புக்கு பதிலளிக்கும் பெண் மயில்கள் தங்கள் ஆண்களைச் சுற்றி தங்களைத் தாங்களே சுழற்றிக்கொண்டன. மரத்தில் பின்னிப் பிணைந்த பசுமையான செடிகள்-


மரக்கிளைகள் புதிதாக முளைத்து, எப்போதும் உயரத்தில் சுழன்று கொண்டிருந்தன. நாட்கள் சென்றன. சூதா வானத்தை வருடிக்கொண்டே இருந்தாள் ஆனால் ஒரு மனச்சோர்வு மெதுவாக அவனது தனிமையான இதயத்தை நிரப்ப ஆரம்பித்தது. ஒரு இரவு முழுவதும், அவர் ஒரு கண் சிமிட்டல் தூங்க முடியவில்லை மற்றும் அவரது படுக்கையில் தூக்கி எறிந்தார். சூரிய உதயத்தின் போது அவர் தனது டெதரின் முடிவில் இருந்தார்.

அவர் தனது மானாகி குதிரையை சேணத்தில் ஏற்றி, தனது மாமியார்களின் கிராமமான மென்கடாவுக்குச் சென்றார். வந்தவுடன் அவர் தனது மனைவி மற்றும் குழந்தையுடன் உடனடியாக வெளியேறுவதற்கான தனது உறுதியான தீர்மானத்தை அறிவித்தார்.சொல்வதை விட செய்வது கடினம் . மாமனார் வீட்டில் மருமகன் ஒரு கிளி கூண்டில் அடைக்கப்பட்டதைப் போல இருந்தான். கூண்டு திறக்கப்படாவிட்டால் அது எப்படி ஓடிவிடும்? அதற்கு மேல், மழை காலநிலை அவன் விருப்பத்திற்கு விரோதமாக மாறியது. அது இரவும் பகலும், பூனைகள் மற்றும் நாய்கள் மீது கொட்டியது. யானைகளின் தும்பிக்கைகள் அக்காலத்தில் ஓயாமல் கூரையின் மேல் விழுந்ததால் தடிமனான நீர்த் தூண்கள் போன்று இருந்தது.   சொர்க்கத்தில் இறங்கிய நீர்-அம்புகள்  சூதாவின் இதயத்தை காயப்படுத்தியது. அது இந்திரன் எறிந்த ஈட்டிகளால் அறையப்பட்டது போல் உணர்ந்தான். மேலும் ஒரு மாமனார் வீட்டில், மருமகன் தனது மனைவியின் கால்விரல்களில் கூட கண்களை வைக்கக்கூடாது என்பது மட்டுமல்லாமல், அவளது படபடக்கும் புடவையை அவர் பார்க்கக்கூடாது என்றும் பாரம்பரியம் கோரியது. 

நான்காவது நாள் சூதைக்கு பொறுமை இல்லை.


"நான் இன்று என் குடும்பத்துடன் புறப்பட இருக்கிறேன்," என்று அவர் விடியற்காலையில் அறிவித்தார்.


"மகனே," மாமியார் கெஞ்சினாள், "எங்கே இந்த மழையில்


உன்னால் போக முடியுமா?" "எங்கேயும்! தேவைப்பட்டால் கடலுக்குள் கூட செல்வேன் !" என்று சுதாரித்துக் கொண்டாள். 


"இந்தக் கணத்தில் இருந்து நான் வீட்டில் ஒரு சொட்டு  தண்ணீரைக் குடிக்க மாட்டேன் என்று சபதம் செய்கிறேன்! என் விதைப்பு காலம் முடிந்துவிட்டது! என்னால் காத்திருக்க முடியாது!" என்று அவனால் தாங்க முடியாதது போல் ஒலித்தது


அவரது வறண்ட அன்பின் விதைகளை விதைப்பதில் தாமதம். சூதாவைத் தடுக்க கிராமத் தலைவர் வரவழைக்கப்பட்டார். "அன்பான  சூதா, ஷேத்ருஞ்சி நதி உங்கள் பாதையின் குறுக்கே ஓடுகிறது என்பதை உணர்ந்தாயா? கடந்த மூன்று நாட்களாக அது வெள்ளத்தில் மூழ்கி, குறைவதற்கான அறிகுறியே இல்லை. சுற்றிலும் ஈரமான காற்று நீர் தேங்கியிருப்பது போல் உணர்கிறது. வானம் மேகமூட்டமாக உள்ளது. அடிவானம் நனைந்தது. கண்மூடித்தனமான மழையால் இப்போது தெரியவில்லை. நீ எப்படி ஆற்றைக் கடப்பாய்?" கேட்டார் தலைவன்


நியாயப்படுத்த முயன்றான் சூதா . "நான் ஆற்றங்கரையில் அதைப் பற்றி யோசிப்பேன். இங்கிருந்து, நான் இன்று புறப்பட வேண்டும்."


"சரி. ஒரு நாளாவது காத்திருங்கள். இந்த வீட்டின் தண்ணீர் குடிக்க மாட்டேன் என்று நீங்கள் சபதம் செய்ததால், தயவுசெய்து ஊர் தலைவரான என்  மரியாதைக்குரிய விருந்தாளியாக இருங்கள். நாளைக் காலை, எவ்வளவு கனமழை பெய்தாலும், தேவைப்பட்டால், நான் ஆறு காளைகளை என் வண்டியில் அடைப்பேன். எப்படி இருந்தாலும் உங்களை வண்டியை  இடறியாவுக்கு ஓட்டுங்கள்."


சூதா ஒப்புக்கொண்டார். அவருடைய வார்த்தையின்படி, அடுத்த நாள் காலை ஆறு காளைகள் இழுத்த வண்டியுடன் தலைவன் வந்தான். காற்றில் மழை பலமாக தொங்கியது. அனைத்து கெஞ்சும் கண்களும் சூதாவின் மீது பதிந்திருந்தன ஆனால் அவன் இதயம் கரையவில்லை. அவரது இளம் மனைவி தலை ஆழமாக குளித்து, நறுமணமுள்ள மூலிகைப் புகையுடன் கூடிய புதிய ஆடைகளை அணிந்திருந்தார். முடியை சீவிய பிறகு, பிரிந்த கூந்தலின் இரு பகுதிகளையும் வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட நறுமண கருப்பு கிரீம் கொண்டு அபிஷேகம் செய்தாள், அது அவற்றை கருமையாகவும் மேலும் பளபளப்பாகவும் காட்டுவது மட்டுமல்லாமல், காற்று மற்றும் வானிலையில் அவற்றை வைத்திருக்கும். இறுதியாக, சின்சிபுட்டுடன் பிரிந்து செல்லும் பாங்கி இடத்தில் சிந்தூரைப் பூசிவிட்டு, இரண்டு மாத கைக்குழந்தையை கைகளில் தூக்கிக்கொண்டு வீட்டை விட்டு வெளியேறி வண்டியை ஏறினாள்.


மென்கடா கிராமத்திலிருந்து ஐந்து மைல் தொலைவில், அவனது சொந்த ஊருக்கு பாதி தூரத்தில் கிரான்காச் என்ற கிராமம் இருந்தது. சூதா வெளியில் நிறுத்திவிட்டு சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான். நதி வெறித்தனமாக மாறியது போல் இருந்தது. கீர் காடுகளில் உள்ள ஒரு மலையிலிருந்து எல்லா வழிகளிலும் பயமுறுத்தும் வகையில் வீசும் பருவமழை பிரளயம் ஒரு வாரத்திற்கு ஒரு வாரத்திற்கு குறையவில்லை. பாண்டூன் சவாரி செய்வதுதான் ஆற்றைக் கடக்க ஒரே வழி.


மானாகி குதிரை வண்டியும் சவாரியும் ஷெடல் என்று அழைக்கப்படும் ஷேத்ருஞ்சி ஆற்றின் கரையை வந்தடைந்தன. கர்ஜனை மற்றும் கர்ஜனை, மது அருந்திய நீரோட்டம் கரையோரங்களில் கொட்டியது, அந்த இளம் தம்பதியினரின் அவல நிலைக்கு எந்த அனுதாபமும் இல்லை. வெள்ளம் வடியும் என்று காத்திருந்த வழிப்போக்கர்கள் இரு கரைகளிலும் அணிவகுத்து நின்றனர். அவர்களில் நானும் ஒருவன். பாண்டூன் குழுவினர் தங்கள் கைவினைப் பொருட்களை பதுக்கி வைத்து, தங்கள் களிமண் குழாய்களைப் புகைத்தபடி சும்மா அமர்ந்திருந்தனர். அன்னை தேவியின் நேர்த்தியான பளிங்குச் சிற்பத்தால் மயங்குவது போல் நாங்கள் அனைவரும் அந்தப் பெண்ணைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தோம்! என்ன ஒரு அழகான பெண்! நதியால் பார்க்க முடிந்தால், அந்தப் பெண்ணின் அழகைக் கண்டு வெட்கப்பட்டு வெட்கப்பட்டிருக்கும்.


"எங்களை அக்கரைக்கு முழுவதும் அழைத்துச் செல்லுங்கள்" என்று சூதா ஒரு பாண்டூன் குழுவினரிடம் கூறினார்.


"நொவ்ரோ...," அந்த நபர் பதிலளித்தார், "ஓடைக்குள் அடியெடுத்து வைப்பது கூட சாத்தியமில்லை. இரண்டு கரைகளிலும் எத்தனை பேர் காத்திருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் பார்க்கவில்லையா?"


"தண்ணீர் வடிய எவ்வளவு காலம் ஆகும் ?" "சொல்ல முடியாது."


மென்கடா கிராமத்தின் தலைவர் -  மூவரையும் தனது வண்டியில் ஏற்றிச் சென்றவர், "இப்போது எங்களை நம்புகிறீர்களா? மீண்டும் யோசியுங்கள். நீங்கள் விரும்பினால், உங்கள் மாமியாரிடம் நேரம் கேட்க உங்களை மீண்டும் மென்கடாவுக்கு அழைத்துச் செல்கிறேன்."


"நான் திரும்பினால், என் மாமியார் நான் உயிருடன் இருக்கும் வரை என்னைப் பார்த்துக் கொள்வார், ஆனால் நான் திரும்ப மாட்டேன்."


அவர் பாண்டூன் (ஆற்று வெள்ளத்தை கடக்க உதவும் குழு) குழுவினருடன் பேசும் போது, ​​​​மானகி நிதானமாக கேப்பரிங் மற்றும் கடிவாளத்தை இழுத்துக்கொண்டே இருந்தார். நீரோட்டத்தில் அமிழ்ந்து முன்னோக்கிச் செல்வது போல் அவள் கால்களை அசைத்தாள், தன் சிறகுகளை அசைத்து குறுக்கே உயர

காத்திருப்பு தாங்க முடியாமல் நதி. கட்டுக்கடங்காத நீரின் கொந்தளிப்பான கர்ஜனை இரத்தவெறி நிறைந்த போர்- முழக்கங்களின் ஹல்பாலூ போல ஒலித்தது. சவாலை ஏற்றுக்கொண்டது போல், மானகி மீண்டும் குறட்டை விட ஆரம்பித்தாள். ரைடர் ஒரு நொடியில் நிலைமையை உணர்ந்து, "எப்படி இருந்தாலும் எங்களைக் குறுக்கே அழைத்துச் செல்லுங்கள்" என்று குழுவினரிடம் கூறினார்.


 பாண்டூன்  -  "எத்தனை பேர்?" பேராசை கொண்ட குழுவினர் "ஒரு பெண் மற்றும் ஒரு கைக்குழந்தை. எவ்வளவு?" "பதினாறு ரூபாய்,


நீ இப்போது கடக்க விரும்புகிறாய்." "இது ஒரு ஒப்பந்தம்," என்று சூதா தனது இடுப்பில் இருந்து மணிபெல்ட்டைக் கழற்றி பதினாறு வெள்ளி நாணயங்களை எண்ணினார். அவர்களின் உலோகக் குரல்வளையில், இட்டாரியாவில் உள்ள தனது படுக்கை அறையில் சூதா நள்ளிரவில் ஒலிக்கும் சிம்பொனியைக் கேட்க முடிந்தது. அவரது சொந்த கிராமம்.


என்றால்


"இங்கே வா" என்று மனைவியை வாழ்த்தினார். அந்தப் பெண் எழுந்து நின்று, இரண்டு மாதக் குழந்தையை மார்போடு அணைத்துக்கொண்டு வண்டியில் இருந்து இறங்கினாள். என்ன அழகான ஜோடி பாதங்கள்! அவை மிகவும் அழகாக ஒளிர்ந்தன, அவளுடைய ஒவ்வொரு அடியிலும் ரோஜா இதழ்கள் அவளது கால்விரல்களிலிருந்து சிதறி பூமியை பூசுவதைக் காணலாம். அவளது மெலிந்த சுடர் நிற புடவையின் திரைக்கு பின்னால் அவளது மென்மையான முகம் தெரிந்தது. அவளது கருமையான கண்கள் பருவ மேகங்களிலிருந்து ஒடுங்கிய கருமையால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டதைப் போல மின்னியது; அவள் கண்களின் மூலைகள் சிவப்பு நிறத்தை அணிந்திருந்தன, அது இரத்தச் சிவப்பு! புல்லாங்குழல் வாசிப்பவர் மற்றும் கோபியர்களின் முகங்களைச் சித்தரிக்கும் ஒரு ஆழமான பச்சை பச்சை, அவளது ஒவ்வொரு கைகளிலும் தோலை அலங்கரித்தது, ஒரு ஜோடி தங்க ஷெனாய் மேளம் போல சமச்சீராகவும் அழகாகவும் இருந்தது. அவளுடைய அழகிய உள்ளங்கைகள் ஒவ்வொன்றையும் அதன் ஐந்து மெல்லிய விரல்களையும் பார்த்ததும் ஒரு பொன் குத்துவிளக்கைப் பற்றி யோசிக்க வைத்தது.


ஐந்து திரிகள் முழுமையாக எரிகின்றன. அந்த பெண்மணியின் அழகு பார்வையாளர்களின் கண்களைக் கட்டிப்போடுவது போல் இருந்தது. "ஐயா, ரிஸ்க் வேண்டாம்," என்று ஒரு அந்நியன் சூதாவிடம்  கூறினார் "சூதா, இது போன்ற ஒரு துணையை கண்டுபிடிப்பது எளிதானது அல்ல," மற்றொருவர் கருத்து தெரிவித்தார். "சூதா, உன் குழந்தையின் மலர்ச்சி  வாடிவிடும், நீங்களும் வருத்தப்படலாம். அந்த நேரத்தில், நீங்கள் உங்கள் இதயத்தை அழுதாலும் கூட , மிகவும் தாமதமாகிவிடும்," என்று மூன்றாவது வழிப்போக்கரை உள்ளே வைத்தார்.  காலம் கடந்து விடும். 


"சகோதரர்களே, என்ன நியமித்ததோ அது நடக்கும். தயவுசெய்து எங்களைத் தொந்தரவு செய்யாதீர்கள்." சூதா ஒரு எரிச்சலூட்டும் தொனியில் அந்நியர்களை நுட்பமாக வளைத்தார். பின்னர் அவர் தனது மனைவியிடம், "பாண்டூன் மீது ஏறு" என்றார்.


அந்த பெண் தயங்காமல், கேள்வி கேட்காமல், "தாய் தேவியின் மகிமை!" என்று உச்சரித்தவள், பாண்டூனை மிதித்து குந்தினாள். அவள் கால்களைக் கடந்து, குழந்தையை மடியில் கிடத்தினாள். அவள் முகத்தை மறைத்து, அவளது புடவையின் தளர்வான முனையை அவளது கால் விரலுக்கு அடியில் வைத்தாள். ஒரு சிறிய சதுர ஸ்டூலின் நான்கு கால்களுக்கு தலா ஒன்று, நான்கு உலர்ந்த சுரைக்குடுவைகளை இழுத்து  சிறிய பாண்டூன் கட்டப்பட்டது. ஒரு வலுவான தடிமனான கயிறு பாண்டூன் சட்டகத்திற்கு வேகமாக செயல்பட்டது.    கயிற்றைப் பிடித்திருந்த இரண்டு நீச்சல் வீரர்கள் பாண்டூனை சுழலும், நுரைக்கும் ஓடையில் செலுத்தினர். 


நீரினால் மிதந்து பரவும் பாண்டூன், நீரோட்டத்தின் குறுக்கே சாய்ந்து கீழே செல்லத் தொடங்கியது, சூதா கரையில் நின்று மானாகி குதிரையின் கடிவாளத்தை கையில் பிடித்துக் கொண்டு, உறுதியுடன் பாண்டூனைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார், அவர் கைவினைப்பொருளில் கண்களை ஒட்டிக்கொண்டு நின்றார். காத்திருந்தார். கப்பல் எதிர்க் கரையை அடைந்தவுடன், மானாகியை ஆற்றில் மூழ்கடித்து, நீரோடையின் குறுக்கே நீந்திச் செல்லத் திட்டமிட்டான். மானாகி நதிகளை பேரம் பேச வைத்த பல சந்தர்ப்பங்களில் அவரது நினைவு அவரது கண் முன்னே விரிந்தது. தானும் தன் சவாரி செய்பவரும் ஆற்றைக் கடக்கும் முன் இளம் தாயையும் கைக்குழந்தையையும் பார்த்து பொறாமை கொண்டவள் போல அமைதியின்றி அசைந்து, பூமி எரியும் தன் குளம்புகளை எரிப்பது போல் கால்களை மிதித்துக்கொண்டே இருந்தது.


பாண்டூன் செத்த போல் மிதந்தது இவன் மார்பில் வலித்தது. காட்டுப் புரவிகளின் சுழலும் ஆட்டத்தால் மகிழ்ந்த குழந்தை, தாலாட்டும் பாண்டூனைச் சாய்க்காமல் இருக்க அதைக் கீழே வைத்திருக்க வேண்டிய தாயின் மடியில் கிசுகிசுத்து எறிந்தது.


"கடவுளே!" என்று சூதாவின் உதடுகளில் இருந்து திடீரென அழுகை வெளியேறியபோது, ​​பாண்டூன் நடுவழியை அடைந்தது.


"ஒரு பேரழிவு!" ஆற்றின் இருபுறமும் கரையோரங்களில் வரிசையாக நிற்கும் வழிப்போக்கர்களின் எதிரொலி, அவர்கள் சலசலக்கும் இதயத்துடன் அட்டவணையைப் பார்த்தார்கள்.

தூரத்தில் இருந்து ஒரு புள்ளியைப் போல இருந்த பாண்டூன் மீது சுமார் நூறு கண்கள் குவிந்தன. சுமார் பத்து அடி நீளமுள்ள ஒரு பாம்பு, பிரளயத்தில் மூழ்கி குழப்பமான நிலையில் மூழ்கி, கொந்தளிப்பான மேற்பரப்பில் பறந்து கொண்டிருந்தது நடு நீரோட்டத்தில் காணப்பட்டது. நீரோட்டங்கள் மற்றும் சுழல்களால் துடித்த பாம்பு தன்னைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள ஒரு மிதவையைத் தேடியது. பாண்டூனைப் பார்த்ததும், அது தன் உடலை மடக்கி, தண்ணீரிலிருந்து அம்பு போல எய்து, பாண்டூன் மீது இறங்கியது. அந்தப் பெண்ணின் முகத்திற்கு எதிராக பேட்டை அமைத்து அச்சுறுத்தும் வகையில் சீற, அது அவளது முக்காடுக்கு எதிராக சீறத் தொடங்கியது. அந்தப் பெண் அழகாக மட்டுமல்ல தைரியசாலியாகவும் இருந்தாள்! அசையாமல், அவள் தன் தோரணையைத் தக்க வைத்துக் கொண்டு, தன் மடியில் இருந்த குழந்தையின் மீது தன் கண்களைப் பதித்தாள், அவளுடைய உதடுகள் அன்னை தேவியின் வழிபாட்டை முணுமுணுக்கத் தொடங்கின.


"நொவ்ரோ சூதா , நீங்கள் உண்மையில் உயர்ந்த நிலையில் உள்ளீர்கள்!" பாண்டூனின் அவல நிலையைப் பார்ப்பதில் முற்றிலும் மூழ்கியிருந்த சூதாவைப் பார்த்து பதற்றமில்லாத பார்வையாளர் கத்தினார். இப்போது அந்த பெண்ணை கடந்து,  பாம்பு நீச்சல் வீரர்கள் பிடித்திருந்த கயிற்றில் ஊர்ந்து செல்லத் தொடங்கியதைக் கண்ட சூதை, கரகரப்பான குரலில், "இளைஞர்களே, கயிற்றை விடாதீர்கள்! நூறு ரூபாய்க்கு மேல் தருகிறேன்! "


இன்னும் நூறு ரூபாய்! பாண்டூனை இழுத்துச் செல்லும் நீச்சல் வீரர்களை இந்த வார்த்தைகள் திடுக்கிட வைத்தன. அவர்கள் பின்னால் பார்த்தார்கள், மரணம் தங்கள் தோள்களில் பதுங்கியிருப்பதைக் கண்டார்கள்.


"அட கடவுளே!" பயத்தில் அலறியபடி கயிற்றை விட்டுவிட்டு கீழே நீந்திக் கரையை நோக்கி நீந்தத் தொடங்கினர். பிடி  தளர்ந்ததால், பாண்டூன் நடுநடுவில் வளைந்து, சத்தமிட்டு, வளைந்தது. பின்னர் அது வேகத்தில் மூழ்கத் தொடங்கியது


"அங்கே போண்டூன் செல்கிறது!" "நொவ்ரோ சூதா , நீங்கள் மரணத்தைத் தூண்டினீர்கள்!"


அழுகைகள் இரு கரைகளிலும் காற்றை வாடகைக்கு விடுகின்றன. கைவிடப்பட்ட கயிற்றுடன் கீழே சென்ற பாம்பு மீண்டும் எழுந்து பாண்டூன் மீது சாய்ந்தது. தன் குழந்தையிலிருந்தும் தன் கண்களை எடுக்காமலும், இதையெல்லாம் கொண்டிருந்த பெண்ணின் முகத்தை நோக்கி அது மீண்டும் தன் படத்தை எடுத்து ஆடியது. 


ஒரு கணம் அன்னை தேவியின் அன்பை இடைமறித்தார். அவளது உதடுகள் மரணத்தின் கடவுளுக்கான பிரார்த்தனையை தொடர்ந்து கிசுகிசுத்தன. பிரியாவிடையாக இது இருக்கலாம் என்பதை சூதா உணர்ந்தான்  காதி பெண் இல்லாத வாழ்க்கையின் பார்வை அவன் மனதில் பளிச்சிட்டது. அவன் இதயம் திணறியது.


தன் துணையை இழந்தவன் பாழடைந்தான், மலைகள் எரிகின்றன


மற்றும்


ஆணைவிட பெண் விலைமதிப்பற்றவள்; அவளை அவனிடமிருந்து பறித்துவிடாதே, ஆண்டவரே, ராமனின் அவலத்தை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டாமா?


ராவணனால் சீதை எங்கிருந்து கடத்தப்பட்டாள்?


சூதை குதிரையின்  முகத்தில் இருந்த கடிவாளத்தை அவிழ்த்து சேண சட்டத்தில் இணைத்தான். சேணம் பட்டையை குதிரையை இறுக்கியது.  அவனது அழுத்தத்தின்  அழுத்தத்தைத் தாங்க முடியாமல், அவனை  ஏற்றி, கரையோரமாக பாண்டுன் செல்லும்  திசையில் குதிரையை விரட்டினான்.  மண் மற்றும் சேற்றை ஒரு சரமாரியாக உதைத்து, மானாகி குதிரை  கரையோரமாக மேல்நிலை திசையில் சுமார் ஒரு மைல் தூரம் ஓடியது. இவை அனைத்தும் ஒரு நொடியில் நடந்தன.


"மானகி, என் பெண்ணே, என் நியாயமான பெயரைக் காப்பாயாக" என்று சூதா  முணுமுணுத்தபடி, ஷேத்ருஞ்சி கரையின் உயரமான குமிழ்ப் பகுதியில் இருந்து, சுமார் நாற்பது அடி உயரத்தில் உள்ள ஒரு துளியில், குதிரையை தூண்டி, ஆற்றில் மூழ்கடித்தார். கலங்கிய நீரில் தன் நான்கு கால்களையும் விரித்தபடி, மானகி குதிரை  துள்ளிக் குதித்துச் சிதறி ஓட  ஆரம்பித்தது. . விரைவில், குதிரையின் தலை மற்றும் சவாரியின் மார்பளவு மட்டுமே நீர் மேற்பரப்பில் தெரியும் அளவிற்கு மூழ்கியது.  


பாண்டூன் குதிரையை கடந்து செல்லவிருந்த நேரத்தில், குதிரை மேல் இருந்து சிறிது நேரத்தில் பாண்டூனை இடைமறித்தார் சூதா. மானகி தூக்கி எறியும் பாண்டூன் மூலம் நீந்தும்போது, ​​சூதை தனது நீட்டிய கையில் வாளால் பாம்பை தாக்கினார். பாம்பின் மூக்கு நேர்த்தியாக துண்டிக்கப்பட்டு, சுழன்று வேகமான நீரில் பறந்து சென்றது. சூதை பாண்டூன் கயிற்றை அடைந்தாள்.


"உங்களுக்கு மகிமை!" "அற்புதம், வீரம் !" இரு கரைகளிலும் நின்றிருந்த மக்களைப் பாராட்டி, புகழின் கோரஸில் ஆறு சேர்வது போல, பாறைகள் எதிரொலித்து, மகிழ்ச்சி மற்றும் பாராட்டுக் கூச்சல்களை மீண்டும் எதிரொலித்தன.


பாண்டூனைச் சுற்றிலும் பயங்கரமான நீர் நுரை மற்றும் பொங்கி வழிந்தது. துயரமடைந்த தாயின் வாயில் வீக்கங்கள், குழந்தை நனைந்து கொண்டு இணைத்து.  சூதா மேலோட்டமாகப் பார்த்தார், தான் அடைய திட்டமிட்டிருந்த தரையிறக்கம் ஏற்கனவே ஒரு மைல் பின்னால் இருப்பதை உணர்ந்தார். ஒரு பாண்டூனை இழுத்துச் செல்வது மற்றும் ஒரு சவாரியை ஏற்றிச் செல்வது பயங்கரமான சலசலப்புக்கு எதிராக முன்னேறுவது சாத்தியமற்றதாகத் தோன்றியது. 


அதிர்ஷ்டவசமாக அவர்களுக்கு எதிரே இருபது அடி உயரமுள்ள ஒரு மரக்கட்டை.!  இத்தனை விரைவாக குதிரையை எப்படி அவர் பாய்ச்சினார்?


"மானகி, என்னுடைய மீட்பர்! மானகி, என் விலைமதிப்பற்றவள்!" சூதா தழுதழுக்கும் தொனியில் சொல்லிவிட்டு குதிரையின் முதுகில் வருடினாள். அவனது அவல நிலையை புரிந்து கொண்டது  போல் தோலை அசைத்தது குதிரை !  அப்போது சூதா  தன் மனைவியிடம், "கயிறுதான் உன் உயிர்நாடி. உறுதியாகப் பிடித்துக்கொள்" என்றான்.


பாண்டூனில் இருந்த பெண் குழந்தையை தன் முழங்கால்களுக்கு இடையில் வைத்து இரண்டு கைகளால் கயிற்றைப் பற்றிக் கொண்டாள், சூதா கயிற்றின் முனையை சேண சட்டத்துடன் இணைத்தாள், அவர்கள் செங்குத்தான பாறையை நெருங்கியதும், மானகியின் குளம்புகள் ஆற்றின் பாறைகளின் அடிப்பகுதியைத் தொட்டன.


"பெண்ணே, உறுதியாகப் பிடித்துக்கொள்!" குதிரையின் விலா எலும்பை உதைத்துக்கொண்டே சூதா கத்தினான். 


மானகி குதிரை தன் முன்னங்கால்களை மடக்கி ஒரு அடி உயரத்தில் குன்றின் மீது பாய்ந்தது . உயரம் நெடுகிலும் பூமி நீர் தேங்கி மென்மையாக இருந்தது. மானகியின் முன் கால்கள் கரும்புள்ளியின் மேல் படர்ந்ததால், பாறையின் ஒரு பெரிய பகுதி உடைந்து நீரில் மூழ்கியது. மானாகியும் தண்ணீரில் விழுந்தாள், பாண்டூனும். திகைத்துப்போன தாயும் குழந்தையும் மரக்கட்டையில் ஒட்டிக்கொண்டனர், சில நிமிடங்களுக்குப் பிறகு தங்கள் சுவாசத்தையும் சமநிலையையும் மீட்டெடுக்க முடிந்தது.


"மானகி, என் செல்லப்பிள்ளை!" சூதா கிசுகிசுத்தாள், குதிரையை புழுதிக்கு அருகில் அசைத்து அவளை மற்றொரு பாய்ச்சலுக்குத் தூண்டினாள். மீண்டும் மானாகி அதைச் செய்யத் தவறி மீண்டும் மோதியது

நீர். உறுமிய பெருவெள்ளம் நால்வரையும் விழுங்கி விழுங்குவதற்கு ஒன்றுபட்டது.


மூன்றாவது முறை மானகி குதிரை பின்வாங்கியபோது, ​​அந்தப் பெண் தன் கணவனிடம், " அம்புலா.. (கணவனே) உன்னால் முடிந்ததைச் செய்தாய், இப்போது டவுலைனைப் போய்ப் பாதுகாப்பதற்கு விடுங்கள், நீங்கள் வாழ்ந்தால், நீங்கள் எப்போதும் இன்னொரு மனைவியைக் கண்டுபிடித்து மற்றொரு குழந்தையைப் பெறலாம். . ஒரு பாறைக்கு  எதிராக போராட வேண்டாம்."


"சொல்லாதே! இவ்வளவு கடுமையான வார்த்தைகளைச் சொல்லாதே! ஒன்று நாம் அதை உருவாக்குவோம், அல்லது நாம் நித்திய உறக்கத்தில் கிடப்போம்; உயிருடன் அல்லது இறந்த நான்கு பேரும் ஒன்றாக. இன்றிரவு எங்கள் படுக்கையிலோ அல்லது வீட்டிலோ ஒன்றாகக் கழிப்பதாக நான் சபதம் செய்தேன். என்று சூதா தனது மனைவியிடம் கூறினார். பின்னர் அவர் குதிரையின்  காதுகளில் கிசுகிசுத்தார், "என் அன்பே, நீ எங்களை நடுநடுவில் சிக்க வைக்கப் போகிறாயா?" குதிரையை  மீண்டும் ஒருமுறை தூண்டினான்.


மானகி குதிரை ஒரு அம்பு போல வெளியே எய்தியது மற்றும் வழுக்கும் தரையை அடைந்து அதன் மீது நன்றாக சென்றது. கிணற்றிலிருந்து வெளியே இழுக்கப்பட்ட கயிற்றில் கட்டப்பட்ட வெற்று நீர்ப்பெட்டியைப் போல, தாயையும் குழந்தையையும் சுமந்து செல்லும் பாண்டூன் அவளுக்குப் பின்னால் இருந்தது.


"அற்புதம், நொவ்ரோ!" "குதிரைக்கு  பாராட்டுகள்!" திரண்டிருந்த கும்பலில் இருந்து கூக்குரல்கள் எழுந்தன, அதே சமயம் சூதா  சரிந்த குதிரையை விசிறிவிட்டான். ஆனால் அவளுக்கு இனி காற்று தேவையில்லை. அதன் கண்மணிகள் சாக்கெட்டுகளுக்கு வெளியே தொங்கின. அது  கைகால்கள் அசையாமல் கிடந்தது .

சூதா பொன் இழைகளால் தைக்கப்பட்ட அவனது தலைப்பாகையை அவிழ்த்து குதிரையை மூடினான். பின்னர் அவன் அதன்  கழுத்தில் ஒட்டிக்கொண்டு சிணுங்கி ஒரு குழந்தையைப் போல் வெட்கமின்றி அழுதான். வானங்கள் அவனது துயரத்தின் அலறல்களை எதிரொலித்தது. காதி  பெண் மௌனமாக அழுதுகொண்டிருக்க, அவள் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வழிந்து, அவளது கன்னங்களில் இடைவிடாமல் வடிந்து கொண்டிருந்தபோது, ​​அவன் இனிமேல் குதிரையில் ஏறமாட்டேன் என்று சபதம் செய்தான். அவரது வார்த்தையின்படி, சூதா மீண்டும் இறக்கும் வரை சவாரி செய்யவேயில்லை


எண்பது வயதில் இறந்தார்.


"ஜெய் ஹோ , மானகி குதிரையை ! உனக்கு  பாராட்டுகள், மூவரின் உயிர் காதலி.  தன் உயிரை துறந்தாய் மானகி !" சரண் கதையை முடித்தபோது பார்வையாளர்களை சிலை போல் அமர்ந்திருந்தனர்.  


(காதியாவாத்): மேற்குத் திசையில் புதையுண்ட பழங்காலத் தீபகற்பம்


இந்தியாவின் கடற்கரை, தற்போது குஜராத்தின் சௌராஷ்டிரா பகுதி என்று அழைக்கப்படுகிறது


கி.பி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டிற்குப் பிறகு, கதி குலங்கள் சிந்துவிலிருந்து இடம்பெயர்ந்தன


கச் மற்றும் தீபகற்பத்தை ஆக்கிரமித்தது, எனவே பெயர். (ஹுக்கா): புகையிலை புகைக்கும் நீர் குழாய், ஹப்பிள் குமிழி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. புகையிலை புகைகள் உள்ளிழுக்கப்படுவதற்கு முன்பு நீரின் வழியாக செல்கின்றன சரண்: இமயமலை மலைத்தொடரில் தோன்றியதாக நம்பப்படும் தேவிபுத்திரர்களின் (அல்லது அதைச் சேர்ந்த ஒன்று) ஒரு சமூகம். பண்டைய காலங்களில் சரண்கள் தெய்வீகத்தைப் புகழ்ந்து பாடினார், பாடினார், ஆனால் பின்னர் மனிதர்களின் காதல் மற்றும் பிரபுக்களின் பாடல்கள் மற்றும் கவிதைகளை இயற்றினார். இறுதியாக, அவர்கள் அவர்களுக்கு ஆதரவளித்து பராமரித்த நிலப்பிரபுத்துவ மேலாளர்களின் நற்பண்புகளைப் போற்றினர். சரண்கள் மத்திய இந்தியா, கச் சௌராஷ்டிரா மற்றும் சிந்து வரை பரவியது, மேலும் கால்நடை வளர்ப்பு அல்லது ஆளும் குலங்களின் குடும்ப தலைமுறைகள் பற்றிய  மரப் பதிவுகளைப் பராமரித்தல் போன்ற பிற தொழில்களையும் ஏற்றுக்கொண்டனர்.


(சோரத்). சௌராஷ்டிராவின் தென்மேற்கு பகுதி, மேற்கு தீபகற்ப குஜராத். ஆசிய சிங்கம் மற்றும் கிர்னார்  மலையின் இருப்பிடமான கீர் காடுகளை உள்ளடக்கிய பகுதி.


(ஆஷாத்) விக்ரம் காலண்டரின் ஒன்பதாவது சந்திர மாதம் முதல் மாதம்


மழைக்காலம்.


இந்திரன்) தேவர்களின் கடவுள், மழையின் உறுப்பை ஒழுங்குபடுத்துபவர். "சிந்தூர்): ஒரு பிரகாசமான சிவப்பு நிற தூள் ஒரு மரப்பட்டையிலிருந்து நன்றாக அரைக்கப்படுகிறது. அபிஷேகம் செய்யும் சால்வ்வாகப் பயன்படுத்தப்படும் போது, ​​இது ஒரு பெண் தனது திருமணமானதைக் குறிக்கும் சின்சிபுட்டின் மீது ஒரு சிந்தூர் கறை படிந்ததன் அடையாளமாகும்.

நிலை.


"புல்லாங்குழல் வாசிப்பவர்: கிருஷ்ணா.


கோபீஸ்): கிருஷ்ணாவின் காதல் விளையாட்டுத் தோழர்கள். (ஷெஹ்னாய்): எக்காளங்கள் மற்றும் கிளாரினெட்டுகளின் குடும்பத்தின் காற்றுக் கருவி, ஆனால் பொத்தான்களுக்குப் பதிலாக புல்லாங்குழலில் இருப்பது போன்ற துளைகளைக் கொண்டது. இது திருமணங்கள், திறப்பு விழாக்கள், வரவேற்பு விழாக்கள் போன்ற மங்களகரமான சந்தர்ப்பங்களில் விளையாடப்படுகிறது. இதன் திரிபுகள் கணிப்பு மற்றும் மகிழ்ச்சியின் அடையாளமாகவும் காற்றை சுத்தப்படுத்துவதாகவும் நம்பப்படுகிறது.

அவளுடைய பரம்பரை காதி

 அவளுடைய பரம்பரை காதி 

(சௌராஷ்ட்ரா கிராமிய கதைகள் )

 தமிழாக்கம் தெஸ்வான் பாஸ்கர், சேலம் இந்த பாத்திரங்கள் மற்றும் பானைகள், இந்த துணிகள் மற்றும் எம்ப்ராய்டரி செய்யப்பட்ட "சீலிங் சுருள்கள்..... யாருக்காக அவற்றை விட்டுச் செல்கிறாய்  மகளே? அவற்றையெல்லாம் கழற்றி எடுத்துக்கொண்டு உன் புகுந்த  வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல், என் பெண்ணே."


"இல்லை, ததா. (அப்பா) ஒரு வீட்டின் சுவர்கள் ஒருபோதும் வெறுமையால் மூடப்படக்கூடாது." "என் குழந்தை! என் வயதில், சுவர் என்றால் என்ன ?  வீட்டில், வெறுமையா இல்லையா? 


பெண்ணே, கடைசி பொருட்கள் வரை  அவற்றை அகற்று. அப்படியே என்னால் அவர்களைப் பார்க்க முடியவில்லை. அவை என் அன்பு மனைவி, உனது நல்ல தாயின் நினைவுகளால் என்னை வெள்ளத்தில் ஆழ்த்துகின்றன. அவள் எப்போதும் அவர்களை அன்புடன் கவனித்துக் கொண்டாள். அவை என்னை அடைகாத்து, என் இதயத்தைத் தின்றுவிடும்."


தயக்கமின்றி மகள் ஹீர்- பாய், சுவரில் இருந்த அலங்காரப் பொருட்களை அகற்ற ஏணியின் படியில் நின்றாள், ஏனெனில் வயதான தந்தை தனது திருமணப் பரிசாக துணிமணிகள் அனைத்தையும் தனது புதிய வீட்டிற்கு வண்டியில் கொண்டு செல்ல வலியுறுத்தினார். பல வருடங்களுக்கு முன்பு அவளது தாயின் மரணத்திற்குப் பிறகு, துக்கமடைந்தவர், மகளை வளர்த்தார், அவர்களின் ஒரே குழந்தை, அவள் வயதுக்கு வந்த பிறகு, ஒரு போட்டிக்கு ஏற்பாடு செய்து அவளுக்கு விருப்பமான மாப்பிள்ளைக்கு திருமணம் செய்து வைத்தார். இப்போது மணமகன் அவளை வீட்டிற்கு அழைத்துச் செல்ல வந்ததால், மணமகளின் தந்தை அவளுக்கு வரதட்சணை கொடுத்தார். பித்தளை, எல்லாவற்றையும் எடுத்துச் செல்லுமாறு அவர் கட்டளையிட்டார்

தண்ணீர்க் குடங்கள், செம்புக் கொப்பரைகள், செதுக்கப்பட்ட மரப்பெட்டிகள், மெத்தைகள், குயில்கள், மணிகளால் செய்யப்பட்ட அலங்காரங்கள், பட்டு- எம்பிராய்டரி செய்யப்பட்ட நாடாக்கள் மற்றும் ஸ்பாங்கல் செய்யப்பட்ட திரைச்சீலைகள், தங்கம் மற்றும் வெள்ளி ஆபரணங்கள், இவை அனைத்தும் செழிப்பான வசிப்பிடத்தை ஒரு வீடாக அடையாளம் காட்டின. வண்டிக்கு வண்டியாக வீட்டுப் பொருட்களை ஏற்றிக் கொண்டிருந்தனர். "போதும், அப்பா. அது போதும்" என்றார் ஹீர்- பாய்


"என் செல்லப் பெண்ணே! இதையெல்லாம் நான் யாருக்காகக் காப்பாற்றுவது? அதிக பட்சம் இரண்டு பருவக்காற்றுகளை நான் தாங்கலாம். என் மரணத்திற்குப் பிறகு, என்  உறவினர்கள் உங்களை வீட்டிற்குள் நுழைய விடமாட்டார்கள்."


அவள் முகத்தைத் திருப்பிக் கொண்டும், கண்ணீரால் நனைந்த புடவையால் கண்களைத் துடைத்தபடியும், ஹீர்- பாய் தன் விருப்பத்திற்கு மாறாக, சுவரில் இருந்த சாமான்களை அகற்றிவிட்டு மீண்டும் தொடங்கினாள்.


"ஹீர்- பாய், இதோ," அவள் ஏணியில் இருந்து இறங்கிய பின் அவளிடம் தள்ளாடிய படி வந்தார். நடுங்கும் விரல்களால், தன் தலைப்பாகையின் வாலில் இருந்த முடிச்சை அவிழ்த்து, கந்தலான பருத்தியின் சுருட்டைப் பிரித்தெடுத்தார். அவன் கட்டிகளை அவிழ்த்து, அதிலிருந்து எதையோ பிரித்தெடுத்து அவள் கண்களுக்கு முன்னால் வைத்தான். "இதை எடுத்துக்கொள், பெண்ணே, அவை புலியின் நகங்கள். என் பேரன் பிறந்தவுடன், அவன் கழுத்தில் ஜரிகை போடுங்கள், பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் ஒரு புலியை வேட்டையாடி, இவற்றை உங்கள் சகோதரனின் கழுத்தில் அணிவிக்கும் நம்பிக்கையில் பொக்கிஷமாக வைத்திருந்தேன். ஆனால் உனக்கு சகோதரன் பிறக்கவில்லையே ....  ஒருவன் எப்போது பிறந்தான் என்றால், ஐயோ, சூரியக் கடவுள் விருப்பம் இல்லை. சரி, சரி, சரி... இப்போது உனக்கு ஒரு மகன் பிறக்கும்போது, ​​அவனுடைய கழுத்தில் ஜரிகையைச் செய்."


ஹீர்- பாய், குறிப்பாக இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் சகோதரர் இல்லாததற்காக வருத்தப்பட்டார். ஒரு சகோதரன் இருந்திருந்தால், மணமகளின் தலைமுடியை அன்புடன் சீவுவதற்கு ஒரு பாபி' இருந்திருப்பார். ஹீர்- பாய் நலமடைய வாழ்த்துவதற்காக பாபி தனது சொந்த கோவில்களுக்கு எதிராக தனது முழங்கால்களை தண்டனிட்டிறுப்பார்.  தேங்காய் உடைத்திருப்பார்; பாட்டும் சத்தமாகவும் தெளிவாகவும் ஒலித்திருக்கும்! இல்லை...இல்லை... அவள் பகல் கனவு காணக் கூடாது... நிஜம் என்னவென்றால், ஹீர்- பாய் பத்து வருடங்களுக்கும் மேலாக அப்பாவைக் கவனித்துக் கொண்டிருந்தாள், இப்போது அவள் போகப் போகிறாள், சமைக்க யாரும் இல்லை. மற்றும் அவருக்கு சூடான உணவை பரிமாறவும். பதட்டத்தில் மூழ்கிய ஹீர்- பாய் ஒரு அமைதியான மூலையில் பதுங்கிக் கொண்டு தன் இதயத்தை உருக்கினாள்.


ஒரு தகப்பன் தன் மகளின் திருமணத்தை முன்னிட்டு அவளுக்கு அளித்த பரிசுகளை ஏற்றிய இருபத்தைந்து வண்டிகள் மேனரின் முற்றத்தில் ஒரு கோப்பாக  நின்றன. ஹீர்- பாய் குளித்துவிட்டு மணப்பெண்ணுக்கு ஏற்ற உடையை அணிந்தாள். அதன் பிறகு, அவள் தனது அழகான உடலை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி ஆபரணங்களால் அலங்கரித்தாள். பெற்றோர் இல்லத்தின் அரவணைப்பில் இருக்கும்  பாக்கியத்தை அவள் இழக்கப் போகிறாள் என்ற உண்மையை உணர்ந்த ஹீர்- பாய் வாசலில் சிறிது நேரம் நின்று, உட்புறத்தில் ஒரு கடைசி ஏக்கப் பார்வையைப் பார்த்துவிட்டு முற்றத்திற்குள் நுழைந்தாள். பின்னர் அவள் தொழுவத்திற்குச் சென்று தன் வணங்கப்பட்ட பசுக்களையும் எருமைகளையும் சந்திக்கச் சென்றாள். அவள் ஒவ்வொரு கால்நடையின் கழுத்திலும் கூடு கட்டி, பாசத்துடன் ஒட்டிக்கொண்டாள். பிரியும் தருணம் நெருங்கிவிட்டதை உணர்ந்த விலங்குகள் தங்கள் வாயிலிருந்து புல்லை இறக்கி அவள் கைகளையும் கால்களையும் நக்குகின்றன.


"அப்பா, இவள் முதல் முறை குட்டி போடும் போது, ​​அவளது முதல் பாலில் வேகவைத்த கொழுக்கட்டையை ருசிக்கச் எனக்கு அனுப்புங்கள். இல்லை என்றால், குறைந்தபட்சம் ஒரு டம்ளர் பாலையாவது  எனக்கு அனுப்புங்கள்" என்று ஹீர்பாய் பசுவைக் காட்டி தன் தந்தையை வற்புறுத்தினாள். .


"ஓ, மகளே, அடிக்கடி  என் நினைவு மங்கிப் போகிறது! உனக்கு ஒரு பசுவை சீதனமாக அனுப்ப  நான் மறந்து விட்டேன் . பசுவை மகளுக்குக் கொடுத்தார்.


அவள் இருக்கையில் அமர்ந்த விதான வாகனம்  மற்ற மாட்டு வண்டிகளை  வழிநடத்திச் சென்றது. முதியவர் வண்டியின் ஒரு ஓரத்தில் அசைந்தார். இருபத்தைந்து வண்டிகள் பின் தொடர்ந்தன. ஒரு நல்ல தருணத்தில் மேனர் முற்றத்தில் இருந்து வண்டிகள் உருண்டோடின. கிராமவாசிகளுக்கு, அழகான ஹீர்பாய் அவர்களின் கண்களின் மணியாக இருந்தார். மக்களில் பாதி பேர் அவளிடம் விடைபெற திரண்டிருந்தனர். வண்டியில் அமர்ந்திருந்த பதினெட்டு வயது பெண்மணி, கோப்பினூடே தனது மேரை ஓட்டிச் செல்லும் அழகான கணவனை ரசிக்கும் கண்களால் கனவாகப் பார்த்தாள்.


ததாவின் (அப்பா) முற்றத்தில் ஒரு மாமரம் நிற்கிறது. ஒரு மரம்- தண்டு பெருத்து , பெருமை மற்றும் ஆழமான;வேருடன்.  


பறித்தேன் என்னிடம் ஒரே ஒரு இலைதான் இருக்கிறது, ஓ ததா! தயவு செய்து என்னுடன் குறுக்காக இருக்க வேண்டாம், ஓ ததா!


பசுமையான காட்ட்டில் ஒரு  குருவி நான், ஓ ததா. விரைவில் நான் பறந்து சென்று வெகுதூரம் செல்வேன்; இன்று நான் ததாவின் தாயகத்தில் இருக்கிறேன்; நாளை நான் வேறொரு குன்றின் மீது அமர்ந்திருப்பேன்.


அவளது சொந்த மகிழ்ச்சியான குடும்ப வாழ்க்கையின் மறுநாளில் அவளது கற்பனை உயர்ந்தது, ஆனால் தனது இரண்டாவது குழந்தைப் பருவத்தில் நுழையவிருந்த தந்தையின் மீதான அக்கறை அவளை மூழ்கடித்தது. அவனுக்காக ஒரு மென்மையான ரொட்டியைச் சுட்டு, அதன் சதைப்பற்றுள்ள மையத்தை நெய்யில் ஊறவைத்து, அதையும் இன்னும் அதிகமாகவும் உண்ணும்படி அவன் மீது நம்பிக்கை வைப்பது யார்? அந்தக் கேள்வி அவளது பேரானந்த அபிலாஷைகளின் சிறகுகளை வெட்டியது.


சீர் வரிசைகளை சுமந்து செல்லும் 25 மாட்டு வண்டி அணிவகுப்பு   சோராவை நெருங்கியதும், அவளது மாமாவும் அவரது இரண்டு வளர்ந்த மகன்களும் மேடையில் இறங்கினர். கடவுளை வாழ்த்துவதற்காக அவர்கள் தன்னை அணுகுகிறார்கள் என்று ஹீர்பாய் கருதினார். அவள் இல்லாத நேரத்தில் தன் தந்தையைப் பார்த்துக் கொள்ளும்படி மாவிடம் கூறவேண்டி , வண்டியின் ஜன்னல் திரையை உயர்த்தினாள். அவள் கண்கள் ஈரமாக இருந்தன, ஆனால் அவள் தன்னை புன்னகைக்க வரவழைத்து, வெட்கத்துடன், என் தந்தையை வாழ்த்தினாள்.


தூரத்தில் இருந்து மாமா மற்றும் உறவினர்கள். "அன்சி, தயவுசெய்து பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்

"சீர்வரிசை வண்டிகளைத் திருப்புங்கள்!" அவள் தன் பேச்சை முடிப்பதற்குள் தன் இரண்டு உறவினர்களையும் அந்நியராக உணர்ந்தாள் . "அவர்களை ஏன் திருப்பி அனுப்ப வேண்டும்?" தடுமாறின


அவளது மயக்கமடைந்த வயதான தந்தை. "முதியவரே, உங்களுக்கு வாரிசு இல்லை.  ஆனால் நாங்கள் உங்கள் இறுதி காரியத்தை செய்கிறோம்! நீங்கள் மேனரை முழுவதையும் காலி செய்துவிட்டு, வேறு ஊருக்கு வண்டியில் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்றால்,  நாங்கள் இன்னும் இறக்கவில்லை!"  உங்களுக்கு பிறகு இந்த சொத்துக்கள் என் மகன்களுக்கு !! 


"அண்ணே, அவள் எனக்கு ஒரே குழந்தை, தாயும் இல்லாதவள், அண்ணன் இல்லாதவள்! அவளுக்கும் நான் தகுந்த வரதட்சணை கொடுக்க வேண்டாமா? பின்னர், நான் இல்லாத பிறகு, நிலம் எல்லாம் உன்னுடையதாக இருக்கும், இல்லையா? "


"உனக்கு வழி இருந்தால் நீயும் உன் துணிகளை கூட புது மாப்பிள்ளைக்கு கழற்றி கொடுத்துவிடுவாய். ஆனால் நாங்கள் முட்டாள்கள் அல்ல! வண்டிகளைத் திருப்புங்கள், அல்லது இன்னும் மோசமானது வரப்போகிறது!"


ஹீர்- பாய் ஆவேசமான மௌனத்தில் அந்தக் காட்சியைக் கண்டார்: அவரது வயதான தந்தை தனது இரத்தச் சகோதரனிடம் மடிந்த உள்ளங்கைகளுடன் மன்றாடுகிறார், மற்றும் உறவினர்கள் பளபளக்கும் கண்களால் தங்கள் துக்கத்தை காட்டினர். அவளின் ஒவ்வொரு துளையிலிருந்தும் வெறுப்பின் தீப்பிழம்புகள் வெடித்தன. வண்டியின் திரைச்சீலையை எறிந்தவள், கணவனிடமிருந்து முகத்தை மறைப்பதற்காக புடவையை நீட்டி, வண்டியிலிருந்து குதித்து அப்பாவின் கையைப் பிடித்தாள்.


"போதும், அப்பா. அது போதும். வாருங்கள், நாங்கள் மீண்டும் மேனருக்குச் செல்வோம். வண்டிக்காரர்களே , சகோதரர்களே, தயவுசெய்து எல்லா வண்டிகளையும் திருப்பி விடுங்கள். இன்று ஒரு நல்ல நாள் அல்ல." 


"நாம் ஏன் திரும்ப வேண்டும்?" ஹீர்- பாயின் கணவர் கர்ஜித்தார். அவன் தன் குதிரையை  சுழற்றி, கோப்பின் தலையை நோக்கி அவளைத் திருப்பினான். அவன் கை அவனது இடுப்பில் இருந்த வாளின் பிடியை பற்றிக்கொண்டது.


"மனிதனே," என்று முக்காடுக்குப் பின்னால் இருந்து ஹீர்- பாய் கையை உயர்த்தி, "இது சண்டையிடுவதற்கான தருணம் அல்ல. பதற்றமடைய வேண்டாம். முதலில், நாம் மேனருக்குள் திரும்புவோம்."


வண்டிகள் திரும்பவும் மேனர் மைதானத்திற்குள் செலுத்தப்பட்டன. வெறுங்காலுடன், ஹீர்- பாய் மீண்டும் மேனருக்கு விரைந்தார், அவளுடைய தந்தை இன்னும் பின்தங்கிய நிலையில் இருந்தார். அவள் வீட்டு வாசலில் நின்று, குதிரையில் தன் கணவனை ஆழ்ந்து சிந்தனையில் மூழ்கடிப்பதைப் பார்த்தாள்.


"கத்தி ஏந்திய மனிதனே, உன் இதயத்தை இழக்காதே. உன்னை நான் துன்புறுத்த விரும்பவில்லை," என்று அவள் தன் உடலில் இருந்து தங்க ஆபரணங்களை உதிர்க்க ஆரம்பித்தாள். "இதை எடு, மனிதனே. தயவு செய்து நீ வேறொரு துணையை கண்டுபிடி. எனக்காக காத்திருக்காதே."


 "அதற்கு என்ன பொருள்?"


"என் தந்தையின் சந்ததியில் ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்கும் வரை நான் சொந்தமாக குடும்பம் நடத்தமாட்டேன். இன்று எனக்கு அண்ணன் இல்லாத காரணத்தினால்தான் நாங்கள் ஒரு சந்தடிச் சதுக்கத்தில் அவமானத்தைச் சந்திக்க வேண்டியிருந்தது. நான் துடைத்த பிறகுதான். மற்றும் ஒரு குழந்தை சகோதரனை அவனது தொட்டிலில் ஆட்டு, நான் உங்களிடம் வருவேன், அதாவது, நீங்கள் இன்னும் என்னை வைத்திருந்தால், அல்லது இதை பிரியாவிடையாக கருதுங்கள், நீங்கள் எனக்காக காத்திருக்க வேண்டாம், நான் உன்னை என் திருமண பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறேன் சொந்த விருப்பம். வேறொரு பெண்ணைக் கண்டுபிடி, என் கணக்கில் நீங்கள் செய்த செலவினங்களைத் திருப்பிச் செலுத்துமாறு இதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்." மேனர் மைதானத்தில் வண்டிகள் இறக்கப்படும் போது வெள்ளி ரூபாய் நாணயங்கள் மற்றும் ஒரு மூட்டை ஆபரணங்கள் அடங்கிய பையை அவனிடம் கொடுத்தாள்.


மறுநாள் காலை ஹீர்- பாய் கொட்டகைக்குள் நுழைந்து மந்தையிலிருந்து ஏழு ராட்சத எருமைகளை எடுத்தார். ஒவ்வொன்றும் கோயில் தூண்கள் என பாரிய பாதங்களைக் கொண்டிருந்தன. ஒவ்வொன்றும் ஒரு மலை குன்றின் மீது மோதி நொறுங்கும் அளவுக்கு பிரம்மாண்டமாக இருந்தது. அவற்றின் கொம்புகள் வானத்தை நோக்கி மூன்று மடங்காக தலைக்கு மேல் சுழன்றன. அவற்றின் வீங்கிய மடிகள் வெடிக்கப் பார்த்தன. அவள் மேய்ப்பர்களை வரவழைத்து, "சகோதரர்களே, எங்கள் பண்ணையில் நிற்கும் பயிரில் இந்த ஏழு பேரையும் மேய்க்கத் தொடங்குங்கள். என்னுடைய புரவலர்களே, அவற்றின் தோலில் ஒரு பூச்சி கூட  குடியேற விடாதீர்கள். மேலும் அவர்கள் விரும்பும் அனைத்தையும் சேற்றில் மூழ்கடிக்கட்டும். "


மேய்ப்பர்கள் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றினர். எருமை மாடுகளின் மடியில் பால் பெருகியதால், உதவியாளர்கள் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை பால் கறக்க வேண்டியிருந்தது. முதல் எருமையின் பால் இரண்டாவதாகவும், இரண்டாவது எருமையின் பால் மூன்றாவதாகவும், ஆறாவது எருமையின் பால் ஏழாவது வரை கொடுக்கப்பட்டது. ஏழாவது பால் சர்க்கரை, குங்குமப்பூ, ஏலக்காய் மற்றும் ஜாதிக்காய் சேர்த்து ஒரு ஸ்பூன் நிற்கும் அளவுக்கு கெட்டியாகும் வரை காய்ச்சப்பட்டது. தினமும் காலையிலும் மாலையிலும்,

ஹீர்- பாய் தன் தந்தையிடம் செறிவூட்டப்பட்ட ஒரு கஞ்சியை எடுத்துச் சென்று அவரைக் குடிக்கச் செய்தார், இல்லை, சாப்பிடுங்கள்.


வெட்கப்பட்ட தந்தைக்கு சிரிப்பதா அழுவதா என்று தெரியவில்லை. வெட்கத்துடன் தன் மகளிடம் கெஞ்சினான், "பெண்ணே, என் செல்லப்பிள்ளை, என் வயதில், இந்த சத்துஉணவை  சாப்பிடுவது எனக்கு ஆகுமா?, என் மகளே, நீங்கள் செய்யத் திட்டமிடுவதை விட்டுவிடு ?, என்னை நம்பு, ஒரு தூறல் மட்டுமே நல்லது. அந்தந்த பருவத்தில்."


"சும்மா சுவையுங்கள் ததா . வாக்குவாதம் செய்யாதே" என்றாள் மகள். அவரது தாயின் பாத்திரத்தை ஏற்று, அவரைப் புத்துணர்ச்சியடையச் செய்யும் தனது கற்பனையை இடைவிடாமல் தொடர்ந்தார்.


ஒரு மாதம் கடந்தது, இரண்டாவது சென்றது, மூன்றாவது முடிவதற்குள், அறுபது வயது முதியவரின் உடலில் இளமைத் துடிப்பு துளிர் விட்டது. அவன் தோல் பளபளக்க ஆரம்பித்தது. அவரது தந்தத்தின் வெள்ளை முடியில் கருப்பு நிற கோடு தோன்றியது. ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலும் மாலையிலும் அவர் புறநகர்ப் பகுதிகளுக்குச் சென்றார், அங்கு அவர் தனது குதிரையைத் தூண்டிவிட்டு, துள்ளிக் குதித்து குதித்து வரும் காட்டு மான்களுடன் ஓடினார். ஹீர்- பாய் தனது தந்தைக்கு மணமகளைத் தேடத் தொடங்கினார். பழுத்த காதி சமூக பெண்ணைக் கண்டுபிடித்து, கேட்ட காணிக்கையை செலுத்தி, வயதான தந்தைக்கு திருமணம் செய்து வைத்தார்.!!


ஒரு வருடம் கடந்து ஒரு மகன் பிறந்தான். ஒரு வருடம் சென்றது, மற்றொரு மகன் பிறந்தான். இரண்டு இனிமையான மற்றும் தெய்வீகத் துள்ளும் ஆண் குழந்தைகள் தங்கள் வளர்ப்பு சகோதரியின் மடியில் துடிக்கத் தொடங்கினர். ஹீர்- பாயின் உறவினர்கள் தன் குழந்தை சகோதரர்களை தூங்க வைக்க அவள் கூக்குரலிட்ட தாலாட்டுகளை கேட்காமல் இருக்க முடியாது. நாள் முழுவதும் அவள் ஜோடியை பராமரிப்பதிலும், குளித்து சுத்தம் செய்வதிலும், அவர்களின் கழிவு துணிகள் மற்றும் போர்வைகளை  சலவை செய்வதிலும் மூழ்கி இருந்தாள்.


சுமார் மூன்று வருடங்கள் கடந்துவிட்டன, ஒரு நாள் ஒரு தூசி மேகம் அடிவானத்தில் எழுவதைக் கண்டது. அது கிராமத்தை நோக்கி ஒரு சூறாவளியைப் போல விரைந்தது, சில நிமிடங்களில் ஒரு சவாரி கிராமத்திற்குள் நுழைந்தது. உற்சாகமடைந்த பெண்கள், தண்ணீர் நிரம்பிய குடங்களை ஆற்றங்கரையில் வைத்துவிட்டு, புறநகரில் இருந்து துள்ளிக் குதித்து, ஹீர்- பாய்க்கு விரைந்தனர்.


"நல்ல செய்தி அக்கா! உன் ஆள் உன்னை அழைத்து வர வந்திருக்கிறார்!" அவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் சிரித்தனர்.

குதிரைவீரன் மேனர் மைதானத்திற்குள் நுழைந்து, கீழே இறங்கி நடைபாதைக்கு முன்னேறினான், அங்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வீட்டிற்கு எடுத்துச் சென்ற ரூபாய் நாணயங்கள் மற்றும் ஆபரணங்கள் நிறைந்த சாக்குகளை கீழே போட்டான். "அப்பா," ஹீர்- பாய், இந்த முறை நான் போகமாட்டேன்


சுவர்களில் ஒரு ஆணி அல்லது ஒரு கொக்கி பின்னால் கூட என்னால் புதியவற்றை வாங்கவும்


உன்னால் ததா விற்கு திருமணம் செய்து சகோதரனை பார்க்க முடியும் போது."


வண்டிகள் ஏற்றப்பட்டன. அவளுடைய வார்த்தைக்கு உண்மையாக, ஹீர்- பாய் எதையும் விட்டுவிடவில்லை. அவளுடைய சீர்வரிசை மாட்டுவண்டியில் மீண்டும் அணிவகுத்தன . இம்முறை அவளை அனுப்புவதற்கு மொத்த மக்களும் திரண்டனர். அணிவகுப்பு  சோராவைக் கடந்ததும், திரையை உயர்த்தி, தாழ்வாரத்தில் குந்தியிருந்த தன் உறவினர்களை அலட்சியமான கண்களால் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள்.


"மாமா, உறவினர்களே, இந்த வண்டிகளை திருப்பி அனுப்ப வேண்டாமா?" 


"இல்லை, ஹீர்- பாய். நாங்கள் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை, "


"உனக்கு தைரியமில்லை! தொட்டிலில் ஒன்றல்ல இரண்டு! இப்போது பின்தொடரும் வண்டிகளை எண்ணிக் கொண்டே இரு!"


[ஆசிரியர் குறிப்பு: இந்த நிகழ்வு ஜூனாகத் அருகே உள்ள சம்பராடா என்ற கிராமத்தில் நடந்தது. சிலர் அந்த முதியவருக்கு வாகா வாலா என்று பெயரிட்டனர், மற்றவர்கள் அவர் உகா வாலா என்று கூறுகிறார்கள், இருவரும் காதி சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். நான் எழுதிய குறிப்புகளைப் பார்க்கும்போது, ​​கதையில் நான் இணைக்காத நிகழ்வின் ஒரு சுவாரஸ்யமான பகுதி இருப்பதை நான் உணர்கிறேன்.


வயதான காதி மனிதனின் இரண்டு மகன்களின் பெயர் சூரா மற்றும் மாத்ரா. அவர்கள் வளர்ந்த பிறகு, வடலா கிராமத்தில் ஒரு விவசாயி தனது இரண்டு காளைகளுக்கு சூரா மற்றும் மாத்ரா என்று பெயரிட்டதை அவர்கள் அறிந்தனர். விவசாயியின் துணிச்சலுக்குச் சென்று அவரைக் கொல்ல சகோதரர்கள் முடிவு செய்தனர். பண்ணையாரின் கொட்டகைக்குள் பதுங்கிப் பார்த்தபோது, ​​அந்தக் களஞ்சியத்தில் எண்ணெய்ப் பிண்ணாக்குகளும் பருத்தி விதைகளும் நிரம்பியிருப்பதையும், அந்த விவசாயி இரு காளைகளுக்கும் மனதுக்கு நிறைவாக உணவளித்து, பாசத்தைப் பொழிவதையும் கவனித்தனர். அவரைக் கொல்வதற்குப் பதிலாக, மாத்ராவும் சுராவும் விவசாயிக்கு தங்களின் செம்மையான மாடுகளை பரிசாக அளித்துவிட்டு தங்கள் கிராமத்திற்கு திரும்பிச் சென்றனர்.


சிலர் இந்த நிகழ்வை அஹிர் குடும்பத்திற்குக் காரணம் கூறுகின்றனர்.

ஒரு பண்டிதர், ஒரு வழிப்போக்கன் அல்லது பாடகர் ஓய்வெடுக்க  இரவு தங்கலாம். ஒரு மூலையில் உள்ள ராமரின் சிலை ஒவ்வொரு சோராவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும்.


(காதீ): போர்வீரர்கள் மற்றும் நில உரிமையாளர்களின் ஒரு சமூகம் (அல்லது அதைச் சேர்ந்த ஒன்று), சூரியனை வணங்கும் ஒரு பகுதி சிந்துவில் தோன்றி, கி.பி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டிற்குப் பிறகு கட்ச் பகுதி   வந்து பின்னர் சௌராஷ்டிரா பகுதியில் வாழத்துவங்கினர். இந்த காதி சமூகத்தால் சவுராஷ்டிரா பகுதி . கத்தியவாட். என்று அழைக்கப்படுகிறது !

Thursday, July 27, 2023

தீண்டத்தகாத நெசவாளி

தீண்டத்தகாத நெசவாளி

(சௌராஷ்ட்ரா கிராமிய கதைகள் )

    தமிழாக்கம் தெஸ்வான் பாஸ்கர், சேலம் கம்பா கிராமத்தில் ஒரு ஆடு மேய்க்கும் பெண் இருந்தாள். கணவனுடன் வாழ்க்கை சென்றுகொண்டு இருந்தது.  திடீரென அவள் வாழ்க்கையில், அவள் மிகவும் கடினமான தருணத்தை எதிர்கொண்டாள். அவளுடைய மேய்ப்பன் கணவன் இறந்தான். அவளுடைய கிராமத்தில் பஞ்சம் ஏற்பட்டது. குழந்தைகள் உணவு இல்லாமல் புலம்பினார்கள்.


கணவனும் இல்லை, விவசாயமும் இல்லை.  ஆடுகள் மேய்க்க மேய்ச்சல் நிலம் வறட்சியில் பிளந்து கிடக்கிறது.  பஞ்சத்தாலும், ஆண்துணை அற்று பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு தன் சகோதரனிடம் உதவி மற்றும் ஆதரவைப் பெறலாம் என்ற ஒரே ஒரு நம்பிக்கை மட்டுமே இருந்தது. அவள் கைகளை மடக்கி ஏந்தி  தன் அண்டை வீட்டாரிடம் கெஞ்சினாள், “பாபு, இரண்டு நாட்கள் அப்பாவி குழந்தைகளுக்கு கஞ்சித் துளிகள் ஊட்டுங்கள்; இதற்கிடையில் நான் என் சகோதரனின் வீட்டிற்குச் சென்றுவிட்டு வருகிறேன்.


அவளுடைய உண்மையான இரத்த சம்பந்தமான சகோதரன் மிதியானா  கிராமத்தில் வசித்து வந்தான். மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் கம்பா கிராமத்தில் இருந்து மிதியானாவுக்குச் சென்றாள். தன் சகோதரன் கதவு வாசலில் நிற்பதை அவள் பார்த்தாள், ஆனால் சகோதரன் ஒழுக்கக்கேடு மற்றும் பாவங்களின் வயதால் கெட்டுப்போனான்.


"இந்தக் கடன்காரி எங்கிருந்து வந்தாள்?" என்று முணுமுணுத்த பிறகு, அவர் வீட்டிற்குள் சென்று பின்பக்கத்தை விட்டு ஓடினார்.  அவளைப் பார்த்ததும் தன் அண்ணன் ஓடிவிட்டதை தூரத்திலிருந்து பார்த்தாள்; அவள் மேலும் வீட்டினுள் செல்லத்  தயங்கினாள், ஆனால் மிகுந்த சிரமத்துடன் அவள் துன்பங்களால் ஆவேசப்பட்டாள், அவள் தந்தைவழி வீட்டின் லாபிக்குச் சென்றாள். அண்ணி ‘வாங்க ’ என்ற வார்த்தையைக் கூட பயன்படுத்தவில்லை. அவள் ஒரு கூரை மூங்கிலை பிடித்துக்கொண்டு தன் அண்ணியிடம், ‘பாபி, என் தம்பி எங்கே?’ என்று கேட்டாள்.


"நேற்று உங்கள் சகோதரர் வெளியூர் வெளியே சென்றார்."


சகோதரி மிகவும் மோசமாக உணர்ந்தாள், ஆதரவு பிரிந்து தனக்கு ஒரு வழியைக் கொடுத்தால் தன்னை பூமிக்குள் புதைத்துவிட விரும்பினாள். அவள் பெருமூச்சு விட்டு திரும்ப செல்ல வெளியே வந்தால்.  


அண்ணி, கூறினார், ‘குறைந்த பட்சம் மதியம் சாப்பாட்டுக்காவது இருங்க’ என்றார்.


"பாபி, நீங்கள் சிரித்துக் கொண்டே எனக்கு விஷத்தை  கொடுத்திருந்தால் நானும் விழுங்கியிருப்பேன்." சொல்லிவிட்டு மௌனமாகப் போய்விட்டாள்; ஆனால் அவள் கண்கள் கண்ணீரால் நிறைந்திருந்தன. நடக்கும்போது பெருத்த கண்ணீர் வடித்தாள். வாயிலுக்கு வெளியே தீண்டத்தகாதவர்கள் வசிக்கும் இடம் இருந்தது. அருகில் ஒரு பெரிய வேப்ப மரம் இருந்தது, அதன் அடியில் பசுவின் சாணம் பூசப்பட்ட சுத்தமான மற்றும் தெளிவான தரையில், ஜோக்டோ என்ற ஒரு திடமான தீண்டத்தகாதவர் அமர்ந்திருந்தார். அவர் ஒரு குழாய் புகைத்துக் கொண்டிருந்தார். ஜோக்தா அந்தப் பெண்ணை சிறுவயதிலிருந்தே அறிந்திருந்தார். ஒரு சகோதரியைப் பார்த்ததும் மகிழ்ச்சி அடைந்து அவள் வழியில் நின்று கேட்டான்; ‘அன்பே, நீ ஏன் அழுகிறாய்?’


“சகோதரா, ஜோக்தா நான் பல தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைகளால் சூழப்பட்டிருக்கிறேன், நான் அழுவதற்கு பிறரின் இரக்கம் பெற்று மிகவும் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை வாழ அல்ல. !  என் சொந்த அம்மா பெற்ற என் சொந்த சகோதரன் தன் முகத்தை என்னிடமிருந்து மறைக்கிறான், இந்த உண்மை என்னை அழ வைக்கிறது.


“அட பைத்தியமே, இந்த சின்ன விஷயத்துக்காக ஏன் அழுகிறாய்? நானும் உன் சகோதரன்; எழுந்து என்னுடன் வா."


இப்படியாக, ஜோக்தா அந்தப் பெண்ணை தன் சகோதரியாக ஏற்றுக்கொண்டு உள்ளே அழைத்துச் சென்றான். தனது மாட்டு வண்டியில் தானியங்களை அளக்கும் பாத்திரம் மூலம் நிரப்பினார். அவளிடம் பணத் தொகையைக் கொடுத்து தன்  மகனிடம் சொன்னான்.


“அன்புள்ள மகனே, போய் உன் அத்தையை கம்பேயில் இறக்கிவிட்டு, இந்த தானியங்களையெல்லாம் சகோதரியின் வீட்டில் இறக்கிவிடு.”


நுகத்தடி வண்டியில், பையன் அத்தையுடன் சென்றான். விதவை அய்ராணி, வாழ்க்கையின் உண்மை மற்றும் பொய்யைப் பற்றி யோசித்துக்கொண்டே நடந்தார். உலகத்தின் மீதான வெறுப்பு அவள் இதயத்திலிருந்து மெல்ல மெல்ல மறைந்தது.

சகோதரி வெளியேறிய பிறகு; ஜோக்தாவின் மனைவி வந்து கூறினார்: "பகத், எனக்கும் உங்களுக்கும் இடையே உள்ள தூரம் அதிகரிக்கும் என்று உணர்கிறேன்."


"ஏன்?"


“பார், பகத், பையன் உனக்கும் என் ரத்தத்துக்கும் உண்மையாகத் தொடர்புடையவனாக இருந்தால், வண்டி, காளை இரண்டையும் அவன் அத்தையிடம் கொடுப்பான், என் குணத்தில் ஏதேனும் குறை இருந்தால் வண்டி, காளை இரண்டையும் திரும்பக் கொண்டு வந்துவிடுவான்.”


“அட முட்டாள், இப்படி அர்த்தமற்ற விவாதத்தை நிறுத்து. இந்த ஆதரவற்ற பையனுக்கு என்ன புரிகிறது? பெரியவர்கள் சொன்னதையெல்லாம் செய்வார். நாங்கள் எப்போதாவது அவருக்கு ஏதாவது சொன்னோமா அல்லது அவருக்கு ஏதாவது கற்பித்தோமா?


"பகத், அவருக்குச் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டால், ஒன்பது மாதங்கள் அவனது எடையைச் சுமந்து என்ன பயன்."


இரண்டாவது நாள் ஜோக்தாவின் மகன் வெறும் கயிற்றைத் தூக்கிக்கொண்டு தனியாக வீட்டிற்கு வந்தான். அவனைப் பார்த்ததும் அம்மா கேட்டாள்.


"அன்பு மகனே, வண்டியும் காளையும் எங்கே?"


"அத்தையிடம் ஒப்படைத்தேன்."


"ஏன்?"


"அப்பா, நீங்கள் அவளுக்கு ஒரு சகோதரனாகவும், நான் அவருடைய மருமகனாகவும் அவளுக்கு பரிசுகளை கொடுத்தீர்கள், ஏன் என் அத்தைக்கு பரிசு கொடுக்க முடியாது?"


அம்மா பதிலளித்தார்: “நன்றாக செய்தாய் மகனே. இப்போது நீங்கள் பகத்தின் மகன் என்பதை நிரூபித்துவிட்டீர்கள்!


காலம் உருண்டோடியது 


ஒருமுறை பரிசளித்த அதே கையால் கைகளால் வாளால் விளையாடும் நிலையும்  ஜோக்தா அடைந்தார்.   . அக்காலத்தில் அபேல் வாலாவின் ஆட்சி இருந்தது. எதிரிகளின் படை மித்யானாவின் மீது படையெடுத்தது, ஜோக்டோ போர்க்களத்தில் சண்டையிடச் சென்றார். அவர் இறந்த முந்தைய நாளில், அவரது மனைவி பல வேண்டுதல்கள் செய்தார்.


சரஸ் சாஜி எலி, வாக்கே வலம் ஜெயு,

ரஹோனே அஜு எலி, (அமாரி) ஜோட் வச்சோடோ மா, ஜோக்தா!


[ஓ ஜோக்தா, வேறொரு கரையில் தங்கியிருக்கும் தனது ஆண் துணையை சந்திக்க இரவு முழுவதும் சலசலப்பு மற்றும் பைன்கள் செய்து ஒரு பறவை சக்ரவாகியைப் போல என் நிலையை ஏன் ஆக்குகிறாய். தயவு செய்து இந்த இரவில் தங்கி, ஏன் எங்கள் ஜோடியை பிரிக்கிறீர்கள் ? ]


அனைவருக்கும் முன்பாக முதலில் இறக்க வேண்டும் என்று ஜோக்டோ உறுதியாக தீர்மானித்தார்; அதனால் அவரை யாராலும் தடுக்க முடியவில்லை. சச்சரவு செய்து தனது தாய் மண்ணின் வாசலில் தனது இரத்தத்தை முதலில் தெளித்தார் 


கம்பாவில், ஜோக்தாவின் மத ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சகோதரி ஒரு ஏணியில் நின்று கூரையின் சட்டகங்களை மாட்டுச் சாணத்தால் தடவிக்கொண்டிருந்தார்; அந்த நேரத்தில், யாரோ அவளுக்கு செய்தி கொடுத்தார்கள்:


"உங்கள் மத ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சகோதரர் சண்டையில் இறந்துவிட்டார்."


அதைக் கேட்டதும் அந்தப் பெண் ஏணியிலிருந்து கீழே குதித்து, தலையை மூடிக்கொண்டு கீர்த்தனைகளைப் பாடத் தொடங்கினாள். விரைவிலேயே அவளது மெல்லிய குரலில் ஆண் மற்றும் விலங்கினங்களின் இதயங்களை வதைக்கும் கீதங்கள் வெளிப்பட்டன.


வன்கார் அனே வாணார், நேட் பான் நெடோ நஹி,

(பான்) கன் நே ரோவ் கஜ்மர், தாரி ஜாட் நா புயு ஜோக்தா.


[ஓ சகோதரரே, ஜோக்தா, நீங்கள் ஒரு தீண்டத்தகாத துணி நெசவு செய்யும் தொழிலாக இருந்தீர்கள், நான் வாணர் பரம்பரையைச் சேர்ந்த அய்ராணி. எங்கள் சாதியைப் பொறுத்தவரை எனக்கும் உங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. உங்கள் தாழ்ந்த சாதியை நான் ஏன் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்? ஓ, துணிச்சலான போர்வீரன் மற்றும் யானைகளைக் கொன்றவன்; உங்கள் கண்ணியத்தை நினைத்து அழுகிறேன்.]

அய்ராணி அழுது சிவந்து ரத்தக் கண்ணீரை வடித்தாள். அவளது புலம்பலைக் கேட்டு, உணவருந்திக் கொண்டிருந்தவர்கள் உணவை முழுமையடையாமல் விட்டுவிட்டு எழுந்தார்கள். ஜோக்தா அவர்களின் உண்மையான சகோதரர் என அனைவரும் உணர்ந்தனர்.


ஜோக்தாவின் சண்டையைப் பற்றி அய்ரானி கற்பனை செய்தார்.


ராம்பி நோ ரக்கன்ஹர், கல்பா லே வெட்ரான் கியா

விஜாலி தானோ விச்சார், தே கி ஜானியோ ஜோக்தா![1]


[ஓ, சகோதரர் ஜோக்தா, நீங்கள் கால்நடைகளின் தோலைப் பிரிப்பதில் நிபுணராகக் கருதப்படுகிறீர்கள். அதற்கு பதிலாக எதிரிகளை வாளால் கிழித்தெறிவதில் உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தினீர்கள். வாள் ஏந்துவதைப் பற்றிய ஆழமான புரிதலை நீங்கள் எப்படி தானாகவே வளர்த்துக் கொண்டீர்கள்?]


துக்கத்தின் வெளிப்பாட்டின் தீவிரம் அதிகரித்தது, புதிய கற்பனைகள் தோன்றின மற்றும் அவளுடைய இதயத்தில் கடவுள் எழுந்தது போல்:


வயது செலி ஊத்தோ, பேலி ஊத்தியோ பேன்ட்,

பூபா மா படி ப்ராந்த், ஜமன் அப்தவியு, ஜோக்தா!


[ஏய், சகோதரன் ஜோக்டா, நீ ஒரு புறஜாதி. விருந்தில் உங்களுக்கு கடைசி வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஆனால் போர்க்களத்தின் விருந்தில் உங்களுக்கு முதல் வாய்ப்பு கிடைத்தது. நீங்கள் முதலில் இறந்துவிட்டீர்கள். நீங்கள் மற்ற பெரிய பேரரசர்களின் சுத்திகரிக்கப்படாத உணவுகளை வைத்திருக்கிறீர்கள்; அவர்களின் புகழை நீங்கள் குறைத்துவிட்டீர்கள் என்று அர்த்தம்.]


அகல் கடக் ஓர்டோ, கொலு அக் கரே,

அபேல் காவ் ஓரே (உண்டு) ஜாங்கி பாகியோ, ஜோக்தா!


[ஓ, அபேல் வாலா, ஆட்சியாளரே, இதுவரை உங்கள் இராணுவத்தில் கரும்புக்கு பதிலாக, நீங்கள் எதிரிகளை நசுக்கிக்கொண்டிருந்தீர்கள், ஆனால் இப்போது அந்த பிழியும் இயந்திரத்தில், நீங்கள் எப்படி கரும்புகளை நசுக்க முடியும்? ஏனென்றால், அழுத்தும் இயந்திரத்தின் அச்சைப் போல இருந்த ஜோக்டோ இறந்துவிட்டார். உங்கள் அழுத்தும் இயந்திரம் இப்போது எப்படி சுழலும்?]


சங்கர் நே ஜடியு நஹி, மது கல மாய்,

தல் தால் அப்சர் டே, ஜெ ஜாத் மஞ்சியே, ஜோக்தா!


[உன்னைப் போன்ற ஒரு வீரனின் கபாலத்தை தன் மாலையில் அணிவிக்க சிவபெருமான் ஏங்கினார். போர்க்களத்தில் அவனது தலை சிவனது கைக்கு வரவில்லை ! ஏனென்றால் உங்களை திருமணம் செய்ய பல வானப் பெண்கள் பூமிக்கு வந்தனர், மேலும் அவர்கள் எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருந்ததால், துரதிர்ஷ்டவசமாக அவர்கள் அவரது உடலின் சிறிய துண்டுகளை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டியிருந்தது.]


முங்கா மால் மால்;யே, சுங்கா சாத்வி இ நஹி,

குந்தா கோன் காமே, ஜாட் வானியா நா ஜோக்தா!


[அன்புள்ள சகோதரர் ஜோக்டா, பொதுவாக புத்திசாலிகள் விலையுயர்ந்த பொருட்களை வாங்க முடிந்தால் மலிவான பொருளை வாங்க மாட்டார்கள்; ஏனென்றால் வலிமையான பொருட்களால் மட்டுமே நம் எடையைத் தாங்க முடியும். மென்மையான மற்றும் குறுகிய கால விஷயங்கள் எப்படி நம் அழுத்தத்தைத் தாங்கும்? உனக்கும் எனக்கும் அதேதான் நடந்தது. எனது உண்மையான சகோதரர் எளிதில் கிடைக்கக்கூடியவர், ஆனால் அவர் உன்னதமானவர் அல்ல, அதனால்தான் நான் நெருக்கடியில் இருந்தபோது அவரால் எனக்கு உதவ முடியவில்லை. மறுபுறம், நீங்கள் வெவ்வேறு சாதியைச் சேர்ந்தவர்கள் - 'ஒரு புறம்போக்கு', இருந்தபோதிலும், நீங்கள் பலமாக இருந்ததால், முக்கியமான நேரத்தில் என்னைக் காப்பாற்றினீர்கள். ]


அய்ராணி, தொடர்ந்து கண்ணீர் வடித்து, தன் சகோதரனை நினைவுகூர்ந்து ஒரு திருநாமம் பாடிக்கொண்டே இருந்தார்.


அவள் கண் இமைகள் வீங்கி உலகமே வெறிச்சோடியது.

அடிக்குறிப்புகள் மற்றும் குறிப்புகள்:

[1]:


இரண்டு வெவ்வேறு கருத்துக்கள் உள்ளன; சிலர் சாம்ப்ராஜ் வாலாவுடன் தங்கியிருந்து, ஜெட்பூர் மன்னரின் படைக்கு எதிராக போரிட்டு இறந்தவர் ஜோக்டோ என்று கூறுகிறார்கள். (கதையைப் பார்க்கவும், சம்ப்ரஜ்வாலா) மற்றொரு கருத்து என்னவென்றால், சம்ப்ரஜ்வாலாவின் துணை தீண்டத்தகாதவர் அல்ல, அவர் ஒரு தோட்டி. மித்யானாவின் ஆபேல் மத்தியில் ஜோக்டோ தனியாக இருந்தார், அவர் எண்ணிக்கையில் ஏழு இருந்தார் மற்றும் எதிரியின் படைகளுக்கு எதிராக போரிடும்போது இறந்தார்.

உயிருடன் சிங்கம் பரிசாக வேண்டும் அரசே

உயிருடன் சிங்கம் பரிசாக வேண்டும் அரசே

(சௌராஷ்ட்ரா கிராமிய கதைகள் )

தமிழாக்கம் தெஸ்வான் பாஸ்கர், சேலம் ஏழாவது தலைமுறையாக சௌராஷ்ட்ரா சமஸ்தானமான "முலி"யின் சிம்மாசனத்தில் சாச்சோஜி அமர்ந்து இருந்தார். 


ஒருமுறை ஹலவாட் சமஸ்தானம் கேசர்ஜி மன்னரும், த்ரோல் சமஸ்தான ராஜாவும், முலி சமஸ்தான சாஞ்சோஜியும் கோமதி நதிக்கு புனித நீராட யாத்திரை சென்றனர்.  துரோல் சமஸ்தானம்  மற்றும் தாரங்கதாராவின் ஆட்சியாளர்கள் இப்படி புனித நீராடும் யாத்திரையில்  பல சபதங்களைக் கடைப்பிடித்தனர் என்று புகழ் பரவி இருந்தது.  அதனால்,  சாஞ்சோஜி அந்த மாதிரியான சபதத்தை எடுத்தார், 'என்னிடம் என்ன சொத்து இருந்தாலும், என்னை போட்டியில் தோற்கடித்து பழிவாங்குபவருக்கு நான் கொடுப்பேன்.


மூன்று யாத்ரீகர்களும் வீட்டிற்கு வந்தனர். படிப்படியாக இரண்டு பெரிய ஆட்சியாளர்கள் தங்கள் சபதங்களை நிறைவேற்றினர்.   ஆனால் சாஞ்சோஜியின் தீர்மானம் மிகவும் ஆபத்தானது. அந்த சபதம்,  அவரின்  உயிரைக் கூட  தியாகம் செய்யத் தயாராக இருக்கவேண்டிய நிலைக்கு தள்ளும்  ! 


ஹல்வாட் சமஸ்தான மன்னர் தன் ஆஸ்தான துதிபாடும் சரண் சமூக பாடகரை தூண்டிவிட முடிவு செய்தார்.  

சரண் என்ற பாடகர்கள் சமூகத்தினர் அரசவையில் பாடுவது வழக்கம்.  ஹல்வாட் ஆட்சியாளர் தனது தசோதி சரனைத் தூண்டிவிட்டார். ஆட்சியாளர் கூறினார், ஏய் சரண், நீ முலி சமஸ்தான மன்னர் அரசவையில் போய் பாடு.  அவர் கோமதி நதிக்கரையில் ஒரு சபதம் போட்டு இருக்கிறார்.  தன்னை பழிவாங்குபவருக்கு தன் ராஜ்ஜியம் என்று. !  நீ அவரது மத சபதத்தை நிறைவேற்றமுடியாத அளவிற்கு நிபந்தனைகள் போடு.  நீ எதைக் கேட்டாலும் தருவார். 


சரண் கூறினார்: "அவர் பார்மரின் மகன், நான் அவரது தலையைக் கேட்டால், அவர் தலையையும் தியாகம் செய்வார்."


ஆட்சியாளர் கூறினார்: "பார்மர் நிலத்தின் மகனால் தர இயலாத  ஒன்றைக் கோருங்கள்."


சரண் மூலிக்கு வந்தான். திரளான சபையில் தேவி புத்திரரும் அக்னி புத்திரரும் தழுவிக் கொண்டனர். சாஞ்சோஜி கூறினார்: "கவி ராஜ், சரண் ஏதாவது கோருங்கள்."


"மன்னரே  அது உங்களால் முடியாது."


“ஏன் முடியாது? என் குலதெய்வம் மாண்டவராஜின் (சூரியனார்) கருணை என் மீது இருக்கிறது. இந்த அரச சிம்மாசனத்தின் மீது படபடக்கும் கொடி அவருடைய கொடியே தவிர எனது கொடியல்ல. இந்த அரச சிம்மாசனத்தை யாரும் வீணாகச் செய்ததில்லை; இந்த அரச சிம்மாசனத்தின் நற்பெயரைத் தக்கவைக்க மாண்டவ்ராஜ்  நிச்சயமாக அருள வருவார்.


“எனக்கு ஊட்டமளிப்பவரே, தங்களின் வளமான கருவூலத்தில் இருந்து ஒரு காசு கூட எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு எந்த மரியாதையும் வெகுமதியும் வேண்டாம். தங்கள் தலைக்கு கூட எனக்கு விருப்பம் இல்லை”


"நீங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் கோரலாம்."


சரண் முழங்காலில் அமர்ந்து துஹா பாடினார்:


எஷ் அபே அதிபதி, தே கஜ் கே தாதார்

சவாஜ் தே மு சவ்பால் பார்க்கரா பார்மார்!


[சில மன்னர்கள் குதிரைகளைப் பரிசளிக்கிறார்கள், சில மன்னர்கள் யானைகளைக் கொடுக்கிறார்கள்; ஆனால் நீ வேறொரு ராஜாவை விட தாராள மனப்பான்மையுள்ளவன், அதனால் எனக்கு உயிருள்ள சிங்கத்தைத் தருகிறாய்.]


'வாழும் சிங்கம்...' கூட்டத்தில் அமர்ந்திருந்த அனைத்து உறுப்பினர்களும் கூச்சலிட்டனர் மற்றும் அவர்களின் குரல் சிலிர்த்தது.


"ஆமாம், ஆமாம், வாழும் சிங்கம்" ஒரு நீடித்த ராகத்தில் சவால்.


ஜாமி டான் கே டி ஜப்பார், லில்வாலு லிலர்

சவாஜ் தே மு சவ்பால், பர்கரா பர்மார்


[சில சக்தி வாய்ந்த மன்னர்கள் நிலங்களை தர்மம் செய்கிறார்கள், சில மன்னர்கள் தங்கள் தலையை தானே வெட்டிக்கொள்கிறார்கள், ஆனால் ஓ பர்மாரே, நான் உங்களிடம் சிங்கத்தை மட்டுமே கோருகிறேன்.]


சபை முழுதும் அச்ச உணர்வால் கர்ஜித்து, ‘கத்வா, இப்படிக் கோரிக்கை வைத்து, பர்மரின் புகழைக் குறைப்பதில் உனது பெருந்தன்மை கருதுகிறாயா?’ என்று உரக்கக் கண்டித்தது.


சரண் தனது புகழ்ச்சிப் பாடல்களைத் தொடர்ந்தார்:


க்ரோட்பாச தே காவ்யந்த், லக்பச லக்வர்

சவாஜ் தே மு சவ் பால், பார்காரா பர்மார்!


[நீங்கள் மற்ற கவிஞர்களுக்கு ஒரு கோடி நாணயங்களைக் கொடுக்கலாம், மற்ற கவிஞர்களுக்கு பணக்கார சொத்துக்களைக் கொடுக்கலாம் ஆனால் 'பரமார் போன்ற சிங்கத்திலிருந்து' நான் சிங்கத்தை மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்கிறேன்]


"கொடூரமான காத்வோ", கூட்டத்தில் எழுப்பப்பட்ட கூட்டுக் குரல். காத்வி நான்காவது துஹாவைப் பாடினார்:


தோதா ரங் டியூன் டேவ், சோதா, புத்தி சார்

மோதே உஜ்லே தே மானே, பர்க்காரா பர்மார்!


[ஓ நல்லது, நியாயமான ஷோதா பர்மார், தயவுசெய்து எனக்கு சிரித்த முகத்துடன் ஒரு சிங்கத்தை பரிசளிக்கவும். எனவே உங்கள் எண்ணற்ற பாராட்டுக்களை கூறி மற்ற மன்னர்களின் அலுவலகங்களில் அபின் சாப்பிடுவேன்.]

சாஞ்சோஜியின் முகத்தில் பதற்றம் எதுவும் இல்லை. அவர் சிரித்த முகத்துடன் சொன்னார்:


"கவிஞரே நாளைக் காலையில் நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு சிங்கத்தைப் பரிசாகத் தருகிறோம்."


நள்ளிரவில் சாஞ்சோஜி மாண்டவ்ராஜ் கோவிலுக்குச் சென்று முறையிட்டார்:


“ஓ சூரிய கடவுளே, உயிருள்ள சிங்கத்தை நான் எப்படி பரிசளிப்பேன்? கடவுளே தயவு செய்து உனது புகழ் கொடியை குறை சொல்லாமல் இருக்க ஏதாவது செய்”


ஒரு கோவிலின் குவிமாடத்திலிருந்து, அசரீரி  ஒலி வந்தது: "ஓ, ராஜபுத்திரனே! அப்படியிருக்கையில் எதற்காக இங்கு வந்தீர்கள்? என் மலையில் சிங்கங்கள் கர்ஜிக்கின்றன, நீ ராஜவம்சம், ஒரு சிங்கத்தைப் பிடி.


இரண்டாம் நாள் அரச சபை உறுப்பினர்கள் அனைவரையும் அழைத்துக் கொண்டு, சாஞ்சோஜி; சோட்டிலா மலைக்குச் சென்றார். அவர் சரணிடம், "வா கவிஞரே, நான் உங்களுக்கு சிங்கத்தை தருகிறேன்" என்று கூறினார்.

சரண் பர்மாரின் புகழ்ச்சிப் பாடல்களைப் பாடத் தொடங்கினர்:


பாஞ்சாலி சிர் புரிய, விட்டல் தே வன்பர்,

ஷரம் ராகியா சச்சாதானி, ஜகதீஷன் கஜ்தார்!


விட்டல், பாஞ்சாலியின் கற்பைப் பாதுகாத்தாய்;

அதே போல சிங்கம் கொடுத்து சாச்சோஜியின் நற்பெயரை தக்க வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.


சிறிது நேரத்தில் சிங்கம் ஒன்று உரத்த கர்ஜனையுடன் அருகில் வந்தது. சாஞ்சோஜி ஓடி வந்து அவன் காதுகளைப் பிடித்தார். சிங்கம் ஆடு போல் அடக்கமாக நின்றது. பர்மார் உரத்த குரலில், "ஓ கவிஞரே, நீங்கள் சிங்கத்தினை பரிசாக ஏற்கவும்" என்றார்.

சரண் பின்வாங்கி ஓட முயன்றார், அப்போது சாஞ்சோஜி அழைப்பு விடுத்தார்: “கத்வா, ஒன்பது லட்சம் இடங்களில் குற்றம் சாட்டப்படும்; யாரோ தூண்டிவிட்டு என்னை அவமதிக்க வந்தீர்கள், இப்போது ஏன் ஓடுகிறீர்கள்?"


சவாஜ் பாலி சம்ஹோ, பாதக்ய கேம்ஹி பாக்,

பந்து பச்சா பாக், பர்வா நாக் ஹேட் பத் ஜனே!


சிங்கத்தைக் கண்டு பயந்து ஏன் ஓடுகிறாய்? ஓ சரண், பின்வாங்குவது துணிச்சலான மனிதனுக்கு பொருந்தாது.]


பிச்சை கேட்கும் போது காத்வி பரிசை கொடுப்பதை விட அதைப் பெறுவது மிகவும் கடினம் என்ற உண்மையை மறந்துவிட்டார். பரிசு பெறுவதைத் தவிர வேறு வழியில்லை. அப்படிச் செய்யவில்லை என்றால் அவருடைய வம்சமே கறைபடிந்துவிடும். இப்போது என்ன செய்ய?

தூரத்தில் இருந்து சரண் சாமர்த்தியமாக சொன்னான்:


சாஞ்சே சின் சமாபியோ, கேசர் ஜாலியோ கான்,

(உண்டு) ராம்தோ மெலியே ராணா, பொடியோ பர்மார்  தானி!


[ஓ, அரசே சாஞ்சா, நீங்கள் சிங்கத்தை காதில் பிடித்து என் காலடியில் அர்ப்பணித்தீர்கள். நான் பரிசை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். உங்கள் தொண்டு என்னை அடைந்தது. இப்போது ராணா நீங்கள் சிங்கத்தை விடுவிக்கலாம்]


சிங்கத்தின் உடலைப் பார்த்து ராஜா சொன்னார்: “காட்டின் ராஜா, நீங்கள் இப்போது செல்லலாம். இன்றும் என் புகழைத் தக்க வைத்துக் கொண்டாய்” சிங்கம் போய்விட்டது. மக்களின் கூற்றுப்படி அந்த சிங்கம் அவரின் குல தெய்வமாகிய சூரியன் மாண்டவ்ராஜ் தான்.!