Tuesday, June 1, 2021

சௌரதேச அதிபதி சூரியனின் புத்திரன் யம ராஜா முன்னோர்களின் ஆட்சியாளரான யமராஜா  மற்றும் யம லோகத்தின் அறிமுகம் ,,,


வேதங்களில், 'யமா' மற்றும் 'யமி' இரண்டும் மந்திரங்களாக கருதப்படுகின்றன, முனிவர்கள். வேதங்களின் 'யமா'வுக்கு மரணத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. அதாவது, அவர் மரணத்தைத் தரும் கடவுள் அல்ல. வேதங்களில் யமா என்ற வாயுவின் விளக்கமும் உள்ளது. யம வேதங்களில் முன்னோர்களின் கடவுளாக  கருதப்படுகிறார்.


வேதங்களின் ஒரு அங்கமான உபநிஷத்தில் நசிகேதஸின் கதையில் யமராஜர்  குறிப்பிடப்படுகிறார். 'யோகா சூத்திரங்களில்', சாதனாவின் எட்டு உறுப்புகள் அதாவது அஷ்டாங்க யோகாவுக்கு முதல் இடம் உண்டு. யமா என்றால் கட்டுப்பாடு மற்றும் ஒழுங்குப்பாடு. விஸ்வகர்மாவின் மகள் சாங்கியாவின் வயிற்றில் இருந்து பிறந்த சூர்யாவின் மகன் யம என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். யமாவின் சகோதரி 'யமி' யமுனா நதி என்று அழைக்கப்படுகிறார்.


யமராஜரின் பெயர்கள்: - யமாவைப் பொறுத்தவரை, பித்ரபதி, கிருதாந்தா, ஷாமன், கால், தண்டதர், ஷ்ரதாதேவா, தர்மம், ஜீவ்னேஷ், மகிஷ்த்வாஜ், மஹிஷாவஹனா, ஷிர்னாபாதா, ஹரி மற்றும் கர்மகர் ஆகிய பெயரடைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 


'மார்க்கண்டேய புராணம்' படி, தெற்கு திசையின் திக்குப்பாலகர்  மற்றும் மரணத்தின் கடவுள் யமா என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். புராணங்களில் யமராஜர்  பற்றிய விசித்திரமான விளக்கம் உள்ளது. புராணங்களின்படி, யமராஜரின் நிறம் பச்சை மற்றும் அவர் சிவப்பு ஆடைகளை அணிந்துள்ளார். யமராஜர் வாகனம் எருமை. மற்றும் கையில் கதை  உள்ளது.


யமாவின் முன்ஷி (கணக்குப்பிள்ளை) : - யமராஜாவின் முன்ஷி 'சித்ரகுப்தர்', இதன் மூலம் அவர் அனைத்து உயிரினங்களின் செயல்கள், பாவங்கள் மற்றும் நல்லொழுக்கங்கள் குறித்து ஒரு கணக்கை வைத்திருக்கிறார். சித்ரகுப்தரின் 'அக்ராசந்தனி' புத்தகம் ஒவ்வொரு உயிரினத்தின் பாவத்தையும் நல்லொழுக்கத்தையும் காட்டுகிறது.


யமராஜரின்  பாதுகாப்பு: - அவரது நகரம் 'யமபுரி' என்றும் அரண்மனை 'காளித்ரி' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. யமராஜாவின் சிம்மாசனத்தின் பெயர் 'விச்சார்-பூ'. மஹந்த் மற்றும் காலபுருஷர்  அவர்களின் உடல் பாதுகாவலர்கள் மற்றும் யமதூதார்கள் அவர்களைப் பின்பற்றுபவர்கள். யமலோகத்தின்   நுழைவாயில் காவலாளி வைத்யாத். யமா, நான்கு கண்கள் மற்றும் அகன்ற நாசி கொண்ட இரண்டு கடுமையான நாய்கள், கதவின் பாதுகாவலர்.


14 யமராஜர்கள்: - ஸ்மிருதிகளின் கூற்றுப்படி, 14 யமங்கள் கருதப்படுகின்றன - யமா, தர்மராஜா, மிருத்யு, அந்தகா, வைவஸ்வதர் , காலன், சர்வபுதக்ஷய், ஆடும்பர், தாதன், நீலர், பர்மேஷ்டி, விக்கோதரா, சித்ரா மற்றும் சித்ரகுப்தா. 'இறையியல் சேகரிப்பு' படி, 14 யமங்களுக்கு அவர்களின் பெயரில் 3 முதல் 3 அஞ்சலி நீர் பிரசாதம் வழங்கப்படுகிறது. அவர்களின் உலகம் 'யம லோகம் ' என்று அழைக்கப்படுகிறது.


'ஸ்கந்த புராணத்தில்', கார்த்திக மாத  கிருஷ்ணா த்ரயோதாஷியில் வழிபாடு செய்தால் யமராஜர் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். 


யமலோகத்தின் அறிமுகம் ,,,,,


புராணங்களின்படி, ஒரு நபர் இறக்கும் போதோ அல்லது ஆன்மா உடலை விட்டு வெளியேறி பயணத்தைத் தொடங்கும்போதோ, இந்த நேரத்தில் அவர் மூன்று வகையான பாதைகளைப் பெறுகிறார். ஆன்மா எடுக்கும் பாதை அதன் செயல்களை மட்டுமே சார்ந்துள்ளது. ஆர்ச்சி மார்கம், தூம் மார்கம் மற்றும் இருள் -அழிவு பாதை ஆகிய மூன்று வழிகள் இவை.


ஆர்ச்சி மார்கம்  பிரம்மலோகம்  மற்றும் தேவலோகத்திற்கான  பயணத்திற்கானது, அதே சமயம் தூம்மார்கம் பித்ருலோக பயணத்திற்கு வழிவகுக்கிறது மற்றும் இருள்-நிர்மூலமாக்கல் (அழிவு)  பாதை நரகத்திற்கான பயணமாகும். இருப்பினும், எல்லா வழிகளிலும் சென்ற ஆத்மாக்கள் சிறிது காலம் வெவ்வேறு உலகங்களில் தங்கியிருந்து மீண்டும் மரண உலகத்திற்கு வர வேண்டும். பெரும்பாலான ஆத்மாக்கள் இங்கே பிறந்து இங்கே இறந்து மீண்டும் பிறக்க வேண்டும்.


உடலை விட்டு வெளியேறிய பிறகு, தவம் மற்றும் தியானம் செய்தவர்கள், அவர்கள் பிரம்மலோகத்திற்கு செல்கிறார்கள், அதாவது அவர்கள் பிரம்மம் ஆகிறார்கள் என்று யஜுர்வேதத்தில் கூறப்படுகிறது. சில நல்ல செயல்களைச் செய்யும் பக்தர்கள் சொர்க்கத்திற்குச் செல்கிறார்கள். சொர்க்கம் என்றால் அவர்கள் தெய்வங்களாக மாறுகிறார்கள். பேய் பிடித்தவர்களில் சிலர் நித்தியத்திற்காக பேய் உலகில் அலைந்து திரிகிறார்கள், சிலர் மீண்டும் பூமியில் பிறக்கிறார்கள். பிறந்தவர்களிடையே கூட, அவர்கள் மனித யோனியில் மட்டுமே பிறக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. இதற்கு முன்பு, இந்த மக்கள் அனைவரும் பித்ரூலோகத்தில்  வசிக்கிறார்கள், அங்கு அவர்கள் தீர்மானிக்கப்படுகிறார்கள்.


யமலோகம் எங்கே ? ஆன்மா பதினேழு நாட்கள் பயணம் செய்த பதினெட்டாம் நாளில் யம்பூரியை அடைகிறது.


நரகத்தின் இடம்: - மகாபாரதத்தில், பரிக்ஷித் மன்னர் இந்த விஷயத்தில் சுக்தேவ்ஜியிடம் கேள்விகளைக் கேட்கிறார், பின்னர் அவர் ராஜன் என்று கூறுகிறார்! இந்த நரகம் முத்தொகுப்புக்குள் உள்ளது மற்றும் பூமிக்கு கீழே உள்ள தண்ணீருக்கு மேலே தெற்கே அமைந்துள்ளது. அந்த உலகில், சூர்யாவின் மகன் பித்ரிராஜ் பகவான் யமா. அவர் தனது ஊழியர்களுடன் வாழ்கிறார், கடவுளின் தர்மத்திற்கு / கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனவர்களை, தனது தூதர்களால் அங்கு கொண்டு வரப்பட்ட இறந்தவர்களை அவர்களின் தவறான செயல்களின்படி தண்டிக்கிறார்.


யம லோகம் : - யமபுரி அல்லது யமலோகா கருட புராணம் மற்றும் கதோபனிஷத் நூல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இறந்த 12 நாட்களுக்குப் பிறகு, மனித ஆத்மா யமலோக பயணத்தைத் தொடங்குகிறது. புராணங்களின்படி, 'மிருத்யுலோக்கிற்கு' மேலே தெற்கில் 86,000 யோஜனைகளாக யமலோகம் உள்ளது. (ஒரு யோஜனாவில் சுமார் 4 கி.மீ.)


கருட புராணத்தில், யமலோகாதின் இந்த வழியில் வைதாராணி நதி பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வைதாராணி நதி ரத்தமும் நிணநீரும்  நிறைந்தது. பசுவை தானம் செய்தவர் இந்த வைதர்னி நதியைக் கடந்து யமலோகத்தை  அடைகிறார், இல்லையெனில் அவர்கள் இந்த ஆற்றில் மூழ்கி விடுகிறார்கள், யம தூதார்கள்  மூழ்கியவர்களை வெளியே தள்ளுகிறார்கள்.


யமபுரியை அடைந்த பிறகு, ஆன்மா 'புஷ்போதகா' என்று அழைக்கப்படும் மற்றொரு ஆற்றின் அருகே அடையும், அதன் நீர் சுத்தமாகவும், தாமரை மலர்கள் பூக்கும் வகையிலும் உள்ளன. இந்த ஆற்றின் கரையில் ஒரு நிழல் ஆலமரம் உள்ளது, அங்கு ஆன்மா சிறிது நேரம் தங்கியிருக்கிறது. இங்குதான் அவர் தனது மகன்கள் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்களால் செய்யப்பட்ட பிண்ட தான் மற்றும் தர்பாணின் உணவைப் பெறுகிறார், இதன் காரணமாக அவரிடம் மீண்டும் ஆற்றல் பரவுகிறது.


யமலோக்கின் உள்ளேயும் வெளியேயும் விளக்கம் ,,,,


புராணங்களின்படி, யமலோகம் ஒரு லட்சம் யோஜனாவின் பரப்பளவில் நான்கு முக்கிய வாயில்களைக் கொண்டுள்ளது. யமலோகாவுக்கு வந்த பிறகு, செயல்களின்படி ஆன்மா நான்கு முக்கிய வாயில்களில் ஏதேனும் ஒன்றில் நுழைகிறது.


தெற்கின் கதவு: - நான்கு முக்கிய வாயில்களில், பாவிகள் தெற்கு வாசல் வழியாக நுழைகிறார்கள். இது பயங்கரமான இருள் மற்றும் பயங்கரமான உயிரினங்கள் மற்றும் பாம்புகள், சிங்கங்கள் மற்றும் ஓநாய்கள் போன்ற பேய்களால் சூழப்பட்டுள்ளது. இங்கிருந்து நுழையும் பாவ ஆத்மாக்களுக்கு இது மிகவும் வேதனையானது. இது நரகத்தின் வாயில் என்று அழைக்கப்படுகிறது. யமா-நியாமாவைப் பின்பற்றாதவர்கள் நிச்சயமாக இந்த வாயிலுக்குள் நுழைந்து குறைந்தது 100 வருடங்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள்.


மேற்கு கதவு: - மேற்கு கதவு ரத்தினங்களால் பதிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தகைய மனிதர்கள் இந்த கதவு வழியாக நுழைகிறார்கள், அவர்கள் தர்மம் செய்தவர்கள், மதத்தை பாதுகாத்து, யாத்திரைகளில் தங்கள் வாழ்க்கையை விட்டுவிட்டவர்கள்.  


வடக்கின் கதவு: - வடக்கின் கதவு பல்வேறு தங்கத்தால் பதிக்கப்பட்ட ரத்தினங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது, அதே ஆத்மா நுழைந்த இடத்திலிருந்து, பெற்றோருக்கு வாழ்க்கையில் நிறைய சேவை செய்தவர், எப்போதும் உண்மையைப் பேசுகிறார், எப்போதும் மனம்-சொல்-செயல் மூலம். அகிம்சையாக இருந்தவர்கள்.


கிழக்கு கதவு: - கிழக்கு கதவு வைரங்கள், முத்துக்கள், சபையர்கள் மற்றும் புஷ்பராகம் போன்ற ரத்தினங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கதவு வழியாக ஆன்மாவுக்குள் நுழைகிறது, இது யோகி, ரிஷி, சித்தா மற்றும் அறிவொளி. இது சொர்க்கத்தின் வாயில் என்று அழைக்கப்படுகிறது. கந்தர்வர் , தேவர், அப்சரஸ் இந்த வாயிலுக்குள் நுழைந்தவுடன் ஆன்மாவை வரவேற்கிறார்கள்.


யாம்லோக்கின் ஏற்பாடு ,,,


பிதாக்களின் பித்ரலோகம்  (யமலோகம்): - வேதங்களின்படி, பிதாக்களின் குடியிருப்பு சந்திரனின் மேல் பகுதியில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. இந்த ஆத்மாக்கள் இறப்பு மற்றும் மறுபிறப்பு ஆகியவற்றின் இடைநிலை நிலையில் இறந்த 1 முதல் 100 ஆண்டுகள் வரை உள்ளன. பித்ரிலோக்கின் சிறந்த தந்தைகள் நீதித்துறை குழுவின் உறுப்பினர்களாக கருதப்படுகிறார்கள்.


உடல் உணவில் திருப்தி அடைகிறது. அக்னிக்கு நன்கொடையாக வழங்கப்பட்ட தானியமானது நுட்பமான உடலையும் மனதையும் திருப்திப்படுத்துகிறது. இந்த அக்னிஹோத்ரா மூலம், வான வட்டத்தின் அனைத்து பித்ருக்களும் திருப்தி அடைகின்றனர் . பிதுருக்கன்  நிலம் பித்ருலோகம்  என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.


முன்னோர்களின் வருகை: - ஆயிரக்கணக்கான சூரிய கதிர்களில் மிக முக்கியமானது 'அமா'. அமா என்று அழைக்கப்படும் அந்த பிரதான கதிரின் புத்திசாலித்தனத்தால், சூரியன் முத்தொகுப்பை ஒளிரச் செய்கிறது. அதே அமாவில், சந்திரன் (வாஸ்யா) ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில் பயணிக்கிறது, பின்னர் அந்த கதிர் வழியாக, சந்திரனின் மேல் பகுதியில் இருந்து மூதாதையர்கள் பூமிக்கு வருகிறார்கள், அதனால்தான் சரத் பக்ஷத்தின் அமாவாசை தேதியும் முக்கியமானது.


அமாவாசையுடன், மன்வாதி திதி, சங்கராந்தி தினம், வைதிபதா, கஜச்ச்தயா, சந்திர கிரகணம் மற்றும் சூரிய கிரகண தேதிகளில் முன்னோர்களின் தர்ப்பணம் செய்யலாம். 


முன்னோர்களின் அறிமுகம்: புராணங்களின் படி, முக்கியமாக முன்னோர்களை தெய்வீக மூதாதையர்கள் மற்றும் மனித மூதாதையர்கள் என இரண்டு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தலாம். தெய்வீக மூதாதையர் என்பது குழுவின் பெயர், இது உயிரினங்களின் செயல்களைப் பார்த்த பிறகு, மரணத்திற்குப் பிறகு அவர்களுக்கு எந்த வேகத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கிறது. இந்த குழுவின் தலைவர் யமராஜர்.


நான்கு நிர்வாகிகள்: - பிதாக்களிடையே யமராஜர் கணக்கிடப்படுகிறார். காவ்யவத்னல், சோமா, ஆர்யாமா மற்றும் யம- இந்த நான்கு ஜமாத்தின் முக்கிய கணம். ஆர்யாமா பிதாக்களின் தலைவராகவும், யம்ராஜ் நீதிபதியாகவும் கருதப்படுகிறார்.


இந்த நான்கு பேரைத் தவிர, ஒவ்வொரு வகுப்பின் சார்பிலும் கேட்கும் நபர்கள் உள்ளனர் - அக்னுஷாவா, தெய்வங்களின் பிரதிநிதி, சோமசாத் அல்லது சோம்பா-முனிவர்களின் பிரதிநிதி, மற்றும் பேயோட்டுதலின் பிரதிநிதி-காந்தர்வா, அரக்கன், மந்திரி சுப்பர்ணா , பாம்பு மற்றும் யக்ஷர்கள். இவர்களால் உருவான நியாயக்குழுவினர் அதே மூதாதையர். மரணத்திற்குப் பின் இதுதான் நீதி.


தெய்வீக மூதாதையரின் கோத்திரத்தின் உறுப்பினர்கள்: - அக்ரிஸ்வத்தா, பஹிர்பாத் அஜ்யாப், சோமெப், ரஷ்மீபா, அபுதா, அயந்தூன், ஷ்ரத்புக் மற்றும் நந்திமுக் ஆகியோர் ஒன்பது தெய்வீக மூதாதையர்கள். ஆதித்யா, வாசு, ருத்ரா மற்றும் அஸ்வினி குமார் இருவரும் நந்திமுகா பித்ராவைத் தவிர அனைவரையும் திருப்திப்படுத்துகிறார்கள்.


ஆர்யாமாவின் அறிமுகம்: - அஸ்வின் கிருஷ்ணா பிரதிபாதா முதல் அமாவாசை வரை, பித்ரு பிராணன், மேல் கதிர் (ஆர்யமா) மற்றும் கதிர் ஆகியவற்றுடன் பூமியில் பரவுகிறது. முன்னோர்களில் ஆர்யாமா சிறந்தவர். ஆர்யமா முன்னோர்களின் கடவுள். அவர் தேவ்மாதா அதிதியின் மகனும், மகரிஷி காஷ்யபாவின் மனைவியும், இந்திர கடவுள்களின் சகோதரரும் ஆவார். புராணங்களின்படி, உத்தரா-பால்குனி நக்ஷத்திரம் அவர்கள் வசிக்கும் உலகம்.


அவை வழக்கமான மூதாதையர்களில் கணக்கிடப்படுகின்றன, நனவான உலகில், உடல் எப்போதும் முன்னோர்களால் உருவாக்கப்படுகிறது. அவர்கள் மகிழ்ச்சியடையும்போது, ​​முன்னோர்கள் திருப்தி அடைகிறார்கள். ஷ்ரத் நேரத்தில் அவரது பெயரில் நீர் தானம் வழங்கப்படுகிறது. மித்ரா (சூரியன்) மற்றும் வருணன் (நீர்) இருவரும் ஸ்வாஹாவின் 'ஹவ்யா'வை யாகத்தில் தெய்வத்துடன் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் மற்றும் ஷ்ரதத்தில் உள்ள ஸ்வாதாவின்' காவ்யா '.


சூர்யா கிரணத்தின் (ஒளி கதிர்)  பெயர் ஆர்யாமா: - பூர்வீக மாதங்களின்படி சூர்யாவின் பெயர்கள்: சைத்ரா மாதத்தில் தாதா, வைசாக்கில் ஆர்யாமா, ஜ்யேஷ்டாவில் நண்பர், ஆஷாதாவில் வருணா, ஷ்ரவனில் இந்திரன், பத்ரபாதாவில் விவாஸ்வான், அஸ்வினில் பூஷா, கார்த்திக்கில் பர்ஜன், மார்கஷிர்ஷாவில் அன்ஷு, பௌஷாவில் பாகா, மாகாவில் த்வஷ்டா மற்றும் பால்குனாவில் விஷ்ணு. இந்த பெயர்களை நினைவில் வைத்துக் கொண்டு, அர்க்யத்தை சூரியனுக்கு வழங்க விதிமுறை  உள்ளது.